Správa nemovitostí Praha

Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku na Praze 5, v ul. Janského 2367/97. V případě, že byste si zde chtěli s námi domluvit schůzku … pokračovat

Bytové družstvo – vznik

Před samotným založením družstva a konáním ustavující schůze, je neméně důležitý krok příprav, jako například: ověření dostatečného množství uchazečů o členství vypracování návrhu stanov, … pokračovat

Vzdálená správa nemovitostí

Aktuální cena služby vzdálená správa včetně vedení podvojného účetnictví SVJ nebo bytového družstva je         90,- Kč/byt/měsíc a ani pro rok … pokračovat

Společenství vlastníků jednotek

Jak vzniká společenství vlastníků jednotek (SVJ)? SVJ jako právnická osoba vzniká ze zákona (ex lege) nezávisle na vůli vlastníků jednotek jakmile nastanou právní skutečnosti, … pokračovat

Správa domu – Hlasování SVJ

Hlasování je v zákoně o vlastnictví bytů 72/1994 Sb. je upraveno takto: §11 (2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají … pokračovat

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která se platí předem. Pro její placení za rok 2012 je rozhodující vlastnictví už k začátku letošního roku … pokračovat

Nové právní předpisy pro rok 2012

Nové právní předpisy pro rok 2012 související s činností SVJ schválené a ve Sbírce zákonů vyhlášené novely týkající se oblasti správy a vlastnictví nemovitostí … pokračovat

1 17 18 19 20
x

Individuální poradenství

Pro statutární orgány SVJ a předsedy bytových družtev. Více informací ZDE