Až 600 tisíc Kč na pořízení bydlení pro mladé do 36 let

Vláda na svém zasedání 9. 3. 2016 schválila návrh ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, který pomůže mladým lidem s pořizováním bydlení.

Administrátorem úvěrového programu je Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Specifikace programu:

Jedná se o úvěrový program určený na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let (ke dni podání žádosti o úvěr nedovrší 36 let), pečujícími o dítě do 6 let (ke dni podání žádosti o úvěr nedovrší 6 let), které v době podání žádosti o úvěr nejsou vlastníky ani spoluvlastníky obydlí, ani nájemci družstevního bytu.

Podpora bude poskytována formou nízkoúročeného úvěru až do výše 600 tis. Kč.

Úvěr lze využít na:

pořízení obydlí

  • novostavbou rodinného domu,
  • vestavbou, nástavbou,
  • přístavbou bytu,
  • změnou stavby nebo její části na obydlí,
  • koupí,
  • převodem družstevního podílu v bytovém družstvu.

 „Důležité je, aby se zpřístupnily úvěry na pořízení vlastního bydlení mladým lidem, kteří již mají děti a jejichž postavení z hlediska posuzování schopnosti splácet je horší než u bezdětných párů. Navíc úvěry budou poskytovány s nízkou úrokovou sazbou a s možností přerušení splácení v obtížných životních situacích,“ dodala Karla Šlechtová.

Žádosti o úvěr z tohoto programu začne SFRB přijímat v okamžiku, kdy návrh vstoupí v platnost.

Sledujte proto webové stránky SFRB, kde budou potřebné  informace zveřejňovány.

Zdroj: Portál o bydlení