Komplexní zpracování prohlášení a založení společenství vlastníků

Zpracováváme prohlášení včetně zaměření jednotek a sepsání smluv o převodu jednotek do vlastnictví.

Vlastnímu převodu předchází vypracování „Prohlášení“ a jeho předložení příslušnému katastru nemovitostí. Následuje zpracování „Smluv o převodech bytů do vlastnictví člena družstva“ a jejich předložení příslušnému katastru nemovitostí. Po zapsání vlastnictví k bytovým či nebytovým jednotkám se zakládá „Společenství vlastníků„. Následuje případná likvidace družstva.

Prohlášení

 • možnost účasti na schůzce – informování družstevníků o postupu převodu bytů do vlastnictví a jednotlivých aspektech vlastnictví bytů
 • v případě, že družstvo nemá k dispozici projektovou dokumentaci, její dohledání v archivu příslušného úřadu
 • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu, srovnání skutečnosti s projektovou dokumentací, případné nové zaměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu

Cena za přeměření: od 700,- Kč/jednotka/bez DPH

 • zpracování prohlášení a předání ke kontrole statutárním zástupcům vlastníka domu – družstva
 • zpracování návrhu na vklad prohlášení do katastru nemovitostí poradenství k této problematice

Cena za zpracování prohlášení vlastníka: od 1.000,-Kč/ jednotka

Menší bytové domy jsou kalkulovány individuálně.

Smlouvy o převodu bytů do vlastnictví

 • zpracování smluv o převodu bytů do vlastnictví
 • zpracování návrhů na vklady smluv o převodu do katastru nemovitostí
 • kompletní poradenství k této problematice

Cena: za smlouvu o převodu : od 1.000,-Kč/jednotka

Vznik společenství vlastníků

 • účast na přípravné schůzce, kde se schválí konečné znění stanov a navržení členové výboru
 • zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi
 • zpracování stanov
 • zpracování pravidel pro přispívání spoluvlastníků na provoz domu
 • zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze
 • organizace a účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění
 • zpracování návrhu na vklad společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • kompletní poradenství k této problematice

Cena za přípravu a účast na společenství vlastníků jednotek: 17.000,-Kč

Likvidace družstva

 • likvidace účetní i fyzická
 • výmaz z Obchodního rejstříku

Cena dle dohody.