Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1185 odst. 2) stanoví povinnost: „Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.“

Tomuto společnému zástupci budou napříště adresovány a doručovány veškeré písemnosti, týkající se jednotky a jejího užívání. Zástupce je oprávněn jednat jménem spoluvlastníků, a to i obou manželů, statutárním orgánem společenství SVJ (výborem nebo předsedou) nebo správcem domu. Jménem spoluvlastníků i obou manželů se rovněž účastní shromáždění společenství vlastníků jednotek a na shromáždění rovněž hlasuje s velikostí hlasu připadajícího na jednotku ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů. Jednání společného zástupce zavazuje ostatní spoluvlastníky, resp. druhého manžela. Určením společného zástupce odpadne povinnost provádět zmocnění na jednotlivá shromáždění.

Pokud by se shromáždění zmocněný zástupce účastnit nemohl, musí zmocnit jinou osobu (jiného spoluvlastníka, manžela či manželku nebo i cizí osobu), a to na základě vyplněné klasické plné moci – ke stažení zde.

Zmocnění se vždy vydává na dobu, než bude prokazatelně odvoláno a doručeno zmocnění nového společného zástupce.

Zmocnění společného zástupce ke stažení zde.