Optimalizace odměn členů SVJ a statutárního orgánu BD

Odměny členů výborů společenství, ale i ostatních orgánů společenství (např. revizorů, kontrolních komisí, apod.) jsou dle § 6 Zákona o daních z příjmů vždy považovány za příjmy ze závislé činnosti. Pro výplatu odměn není potřeba uzavírat žádnou smlouvu. Příjem je vyplácen na základě výkonu funkce a schválení výše odměn shromážděním. Je postačující, aby shromáždění schválilo celkovou výši odměn na daný orgán (např. roční odměny členům výboru ve výši 100 tis. Kč). Způsob jejich rozdělení mezi jednotlivé členy výboru je pak již v kompetenci výboru, který může odměny rozdělit mezi jednotlivé členy výboru např. dle jejich aktivity nebo vytížení.

Odměny členů výborů společenství vždy podléhají odvodu zdravotního pojištění. Je proto nutné přihlásit společenství u příslušných zdravotních pojišťoven a hromadným oznámením přihlásit jednotlivé členy výboru u jejich zdravotní pojišťovny.

Z pohledu sociálního pojištění je zásadní, jaká je výše vyplacené měsíční odměny. Je-li měsíční částka hrubé odměny do 3.499,- Kč včetně, pak je od odvodu soc. pojištění osvobozena. V takovém případě mluvíme o zaměstnání malého rozsahu. Budou-li odměny vypláceny v částce od 3. 500,- Kč výše, pak podléhají odvodu sociálního pojištění bez výjimky. Uvažujete-li o odměnách v rozmezí 3.499,- - 4.000,- Kč měsíčně, dobře své rozhodnutí zvažte. V následující tabulce totiž zjistíte, že takové rozhodnutí může být velmi neekonomické.

Částka hrubé odměny Čistá částka pro člena výboru Celkový náklad pro SVJ
3.499,- Kč 2.817,- Kč 3.814,- Kč
3.500,- Kč 2.589,- Kč 4.683,- Kč
3.825,- Kč 2.818,- Kč 5.117,- Kč

Jak je z tabulky patrné, až od částky 3.825,- Kč se dostáváme přes hranici, kdy již člen výboru reálně dostane vyšší čistou odměnu, než by dostal při výši hrubé odměny 3.499,- Kč (všimněte si však, že celkový náklad pro společenství je o 1.303,- Kč vyšší, než kdyby odměny činily částku 3.499,- Kč). Činí-li tedy vaše odměny vyšší částky než 3.499,- Kč měsíčně a chcete-li se chovat s péčí řádného hospodáře, rozhodněte, že budou pravidelně měsíčně vypláceny odměny ve výši do 3.499,- Kč a jednou ročně pak bude zbytek odměn rozdělen (a pouze z této jedné odměny se pak odvede sociální pojištění).

Poslední položkou, na kterou nesmíme zapomenout, je daň z příjmů fyzických osob. Od 1.4.2019 je schválena novela Zákona o dani z příjmů, která přinesla možnost danit příjmy ze závislé činnosti do výše 3.500,- Kč včetně srážkovou daní. Pokud odměny, které za svou funkci ve výboru společenství dostáváte, nepřesáhnou ani v jednom z kalendářních měsíců částku 3.500,- Kč a máte-li pouze příjmy ze zaměstnání a z odměn členů výboru v této výši, pak si od roku 2020 již nemusíte lámat hlavu s daňovým přiznáním.

Výše uvedený postup pro výpočet odměn členů výboru platí také pro odměny ostatních orgánů společenství – např. členů kontrolních komisí, revizorů, apod.

Potřebujete více informací o problematice SVJ? Přijďte na náš seminář: PRÁVA A POVINNOSTI STATUTÁRNÍHO ORGÁNU nebo nám napište na sprava@contextconsult.cz