Profesionální správa nemovitostí: Kvalita pro SVJ, bytová družstva i vlastnické bytové domy

Správa nemovitostí je klíčovým prvkem pro udržení kvality a efektivity společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytových družstev a vlastnických bytových domů.   Proč je správa … pokračovat

Profesionální správa nemovitostí

Klíč k hladkému provozu SVJ, bytových družstev a vlastnických domů Správa nemovitostí je nedílnou součástí každého bytového domu. V dnešním uspěchaném světě je klíčové … pokračovat

Správa nemovitostí: Co to znamená a proč je důležitá?

Správa nemovitostí je soubor činností, které se týkají správy budov, bytů, domů a dalších nemovitostí. Tyto činnosti zahrnují například údržbu a opravy budov a … pokračovat

Odměna předsedy SVJ

Mezi vlastníky panuje obecně zažitá představa, že by funkci předsedy SVJ měl vykonávat zvolený člen SVJ a nejlépe zdarma.   Funkce statutárního orgánu SVJ … pokračovat

Archivace, skartace a digitalizace dokladů v bytovém družstvu a SVJ

Oblast archivace dokladů nejen SVJ a bytových družstev je obsaženo v několika předpisech Jedná se zejména o zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů, zákon o dani … pokračovat

Změna ceny vodného a stočného od 1.1.2023

Od 1. ledna 2023 došlo k úpravě ceny vodného a stočného. Cena vody je pro rok 2023 navýšena  o 20,05 Kč. Jeden m3, tj. 1000 … pokračovat

Vláda schválila konečnou podobu úsporného tarifu z dílny MPO

Vláda schválila nařízení, která stanovují konečnou podobu příspěvku z úsporného tarifu. Ten letos vláda poskytne domácnostem na pomoc s vysokými cenami energií. Letos v … pokračovat

PŘÍJMY SVJ A PŘÍJMY JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Dle ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání … pokračovat

Počítá vaše SVJ úroky z prodlení? Zákonný úrok z prodlení se od 1.1. 2022 se navyšuje

Dne 23.12.2021 Bankovní rada České národní banky (ČNB) skokově zvýšila dvoutýdenní (2T) repo sazbu na 3,75 %, dále zvýšila lombardní sazbu na 4,75 % … pokračovat

Správa nemovitostí a rozhodování mimo zasedání, náhradní shromáždění

V současné době je pro správu nemovitostí velice těžké organizačně zvládnout shromáždění vlastníků se všemi nutnými podmínkami. Co se nastane v situaci, kdy se sice … pokračovat

Datové schránky pro SVJ budou povinné, společenství vlastníků se obávají pokut i nových povinností

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek. Významnou novinkou je rozšíření … pokračovat

Evidence skutečných majitelů SVJ a BD na obchodním rejstříku

Od 1.6. 2021 nabude účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.), který nahrazuje úpravu evidence údajů o skutečných majitelích obsaženou … pokračovat

Legislativní změny pro bytová družstva od 1.7.2020 a od 1.1.2021

Na základě novel zákona č. 90/2012 Sb. (ZOK), provedených s účinností od 1.7.2020 na základě zákona č. 163/2020 Sb., a s účinností od 1.1.2021 … pokračovat

Cena vody v roce 2021 v Praze

Vodné a stočné – vodné a stočné v Praze zdraží z nynějších 94,09 Kč za m³ na 101,59 Kč za m³ včetně DPH, tj. … pokračovat

Co je to vlastně správa nemovitosti? neboli správa domu

Správa nemovitostí je kompletní obor, který je plný specifik a odborných znalostí. Povinností každého vlastníka je starat se o svou nemovitost, tedy provádět správu … pokračovat

Zasedání shromáždění vlastníků SVJ v době mimořádných opatření – formou PER ROLLAM

Na základě usnesení vlády č. 957 „O vyhlášení nouzového stavu“, které vyšlo ve sbírce zákonů pod č.  391/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o … pokračovat

Změny v SVJ 2020 – Shromáždění SVJ podle nových pravidel

Novela občanského zákoníku zákonem č. 163/2020 Sb. Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, … pokračovat

Dálkové měřiče vody a tepla

Plánujete výměnu vodoměrů nebo měřičů tepla či indikátorů – dálkový odečet bude nutností! Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince … pokračovat

Rádi bychom vám představili našeho nového partnera v oblasti pojištění PETRISK INTERNATIONAL.

Pokud máte zájem o snížení ceny pojistného a rozšíření rozsahu pojistného krytí, můžeme doporučit právě společnost PETRISK. Nezapomínejte také na aktualizaci pojistné smlouvy, částky … pokračovat

Povinnost zaspat do evidence skutečné majitele pro bytová družstva a společenství vlastníků SVJ

Na SVJ a BD dopadá zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. BD mělo provést tuto povinnost nejpozději do 1. … pokračovat

Zvýšení reposazby a změna zákonného úroku z prodlení – přehled výše úroku z prodlení

Během 15 měsíců ČNB již po sedmé zvýšila reposazbu na 1,75 %, což má praktický dopad zejména na výši zákonného úroku z prodlení, který … pokračovat

Pravidla pro hlasování shromáždění SVJ

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství vlastníků, který rozhoduje o všech zásadních záležitostech společenství. Stále více našich klientů využívá naší služby hlasování na SVJ … pokračovat

Lze pronajmout společný prostor v domě?

Spoluvlastníci mají právo rozhodovat o hospodaření se společnou věcí, tedy také mohou schválit pronájem společné části domu. Jedná se podle § 10 nařízení vlády … pokračovat

Jak postupovat při změně zápisu výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek

Nevíte si rady s podáním návrhu na zápis změn, například při změně stanov, při odstoupení člena výboru nebo předsedy SVJ do rejstříku SVJ. Které … pokračovat

POSÍLENÍ MOŽNOSTI VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ OSOBÁM ODPOVĚDNÝM ZA SPRÁVU DOMU A POZEMKU

Dne 1.12.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 291/2017 Sb., kterým dochází ke změně občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona ve … pokračovat

ODEČTY VODY A TEPLA NA KONCI ROKU. NEZPŘÍSTUPNIT BYT SE NEVYPLÁCÍ

S koncem roku se domě objeví informace o ročních odečtech vody a tepla společně s termínem a časem, kdy máte  umožnit vstup do vašeho bytu. Rozhodně … pokračovat

Volba náhradníka do výboru SVJ / kooptace

Volba náhradníka do výboru SVJ / kooptace Rezignoval člen výboru, musí být svoláno shromáždění vlastníků? Členové výboru SVJ mohou kooptovat člena popř. pokud mají … pokračovat

Časté dotazy spojené se schůzí shromáždění SVJ

Časté dotazy spojené se schůzí shromáždění SVJ Může se shromáždění zúčastnit třetí osoba? Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 … pokračovat

Kolik se má platit do „fondu oprav“?

Kolik se má platit do „fondu oprav“? Každý dům nazývá dlouhodobé zálohy na opravy domu – příspěvky na správu domu a pozemku jinak. Nejběžnější … pokračovat

Ceny nemovitostí rostou nepřetržitě od roku 2014

Od roku 2000 se tempo růstu cen tuzemských bytů významně zvyšovalo již potřetí. Poprvé v roce 2003 před vstupem do EU a podruhé v roce 2008 … pokračovat

TERMÍNY VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

Termíny vyúčtování služeb bytu za kalendářní rok – společenství vlastníků jednotek  a bytová družstva: Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu pro nájemníky. členy družstva a … pokračovat

Zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2017

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí končí 31. května 2017 (nebo právní splátka). Daň z nemovitých věcí má proti jiným daním jednu odlišnost – a … pokračovat

Odměna členů výboru / předsedy společenství.

I když mnoho členů výboru či statutárních předsedů se s nadšením a obětavostí z počátku vrhali zcela zdarma do výkonů funkcí ve společenství, po čase přišlo … pokračovat

Další zjednodušení podmínek pro energetické úspory v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)

Ministerstvo pro místní rozvoj zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v IROP. Počínaje dubnem 2017 bude vše ještě mnohem … pokračovat

Vklad do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv … pokračovat

Základní pojmy a právní úprava spojené s vyúčtováním

Služby jsou: 1.      konzumované ve společných částech domu, kterými jsou především: 1.1.   úklid společných částí domu, 1.2.   odvoz komunálního odpadu, 1.3.   provoz výtahu, 1.4.   … pokračovat

Co dělat, když měním adresu trvalého bydliště

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na … pokračovat

Stavební produkce v roce 2016 klesla o 7,6 %

Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota … pokračovat

Státní úřady ani finanční instituce neuznávají Centrální registr dlužníků České republiky (CERD)

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje před činností provozovatele registru „Centrální registr dlužníků České republiky“ (CERD), který anoncuje vydávání za úplatu potvrzení o bezdlužnosti. … pokračovat

MMR o novém rozúčtování nákladů na teplo v domě: účty za teplo budou spravedlivější

Již v tomto roce dostanou uživatelé bytů vyúčtování nákladů za teplo podle nové vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která je účinná od ledna 2016 … pokračovat

Údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlášený k … pokračovat

Státní podpory bydlení

Máte v úmyslu stavět, rekonstruovat či jinak zušlechťovat svoje bydlení? Přemýšlíte i o dalších formách pomoci, než jsou klasické hypotéční úvěry, ale nejste si … pokračovat

Klasifikace energeticky úsporných budov a jejich charakteristika

Základní klasifikace energeticky úsporných budov se provádí na základě jejich roční měrné spotřeby tepla na vytápění. Nejběžněji užívané členění rozděluje objekty do následujících kategorií: … pokračovat

Bydlení v České republice v číslech (září 2016)

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách zkrácenou verzi „Vybraných údajů o bydlení 2015“. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo publikaci zpracovanou odborem … pokračovat

Průkaz energetické náročnosti budov či energetický audit?

Přinášíme výběr z energetického poradenství EKIS, programu MPO Efekt na téma zpracování PENB a energetického auditu. Energetický audit vs. PENB v SVJ Chtěla bych … pokračovat

Průměrná roční výše nájemného vzrostla minulý rok o 0,8 %

V 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 %. Nejvýraznější růst tržeb zaznamenala sekce ubytování, stravování a pohostinství. Spotřebitelské … pokračovat

Revize kotlů na pevná paliva do 31. 12. 2016

Nová povinnost čeká od konce letošního roku majitele většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu. Podle platného zákona o … pokračovat

Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel

Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o … pokračovat

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Novela … pokračovat

Vlastníci nemají zájem o členství ve výboru SVJ

Vždy byl problém získat někoho z řad vlastníků pro výkon funkce člena statutárního orgánu, tato situace se od 1. 1. 2014 ještě více zhoršila. A není … pokračovat

Informační list k zákonu o zadávání veřejných zakázek

K 1. říjnu 2016 nabyla účinnosti nová právní úprava veřejných zakázek, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže … pokračovat

Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek

Občanský zákoník upravuje rovněž správu domu a pozemku v případech, kdy nevzniklo společenství vlastníků jednotek. Pojďme si tak přiblížit tuto problematiku z pohledu nového občanského … pokračovat

Novela stavebního zákona schválena vládou

Dvacátého prvního září byl jednání vlády schválen návrh novely stavebního zákona předložený ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Novela pomůže jak drobným stavebníkům, tak … pokračovat

Digitální dveřní kukátka se záznamem z pohledu ochrany osobních údajů

Téma elektronických digitálních kukátek se záznamem představuje relativně nový jev, se kterým se Úřad pro ochranu osobních údajů prozatím potýkal jenom okrajově viz výroční … pokračovat

Náklady na bydlení tvoří více než čtvrtinu výdajů domácností

V období 1995 až 2015 výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly téměř o 60 %. Důvodem byl nejen nárůst příjmů, ale také změna spotřebního … pokračovat

Revidovaná koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. července 2016 schválila svým usnesením Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovanou). Koncepce respektuje základní … pokračovat

Zjednodušené vyúčtování elektřiny a plynu

Každá faktura odeslaná po 1. červenci musí zahrnovat i vyúčtování v novém formátu, které bude pro zákazníky více srozumitelné a umožní jim srovnání jak … pokračovat

Hypoteční úvěry

Naše právní úprava definuje hypoteční úvěr jako úvěr, který je poskytován na investice do nemovitostí na území České republiky. Jeho splácení je zajištěno zástavním … pokračovat

Montáž klimatizace v podmínkách SVJ

Není-li instalována centrální klimatizace celého domu, bude chtít vlastník pravděpodobně určitou část klimatizace umístit na vnějším plášti budovy. Obvodový plášť je společnou částí domu … pokračovat

Vztahy k pozemkům po přijetí nového občanského zákoníku

Po přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”), nastaly v úpravě bytového spoluvlastnictví zásadní změny. Jedná se především o změnu ve vymezení … pokračovat

Postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu – Smluvní systém

Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. V tomto … pokračovat

Postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu – Místní poplatek

Existují tři způsoby, jak zpoplatňovat hospodaření s komunálním odpadem. Dnes se podrobně podíváme na jeden z nich. Způsob zpoplatnění komunálního odpadu si určí obec. … pokračovat

Prezident republiky podepsal dvanáct zákonů

Od 1. října nabude účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, dle které bude platit daň kupující. Mezi zákony, které prezident … pokračovat

Bydlení v ČR – legislativní předpisy

Nejvýznamnější legislativní předpisy v oblasti bydlení Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Upravuje mimo jiné problematiku bytových a jiných prostor a právních vztahů s nimi … pokračovat

Daň z nabytí nemovitosti bude platit kupující

Doposud se prodávající s kupujícím mohli dohodnout, kdo z nich daň zaplatí. Od podzimu letošního roku to bude povinností kupujícího. Ve čtvrtek 14. července … pokračovat

Bydlíme spolu!

O cohousingu slyšíme v poslední době čím dál častěji, ale víme opravdu, o čem se mluví? Následující řádky mnohé ozřejmí. „Co je cohousing: Sdílení … pokračovat

Výhodnější podmínky ve výzvě na energetické úspory

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu v IROP programu, která přináší výhodnější podmínky a vyšší podporu pro žadatele. Jedná se o výzvu s … pokračovat

Vlastnictví zavazuje

Vlastnické právo je nejširším věcným právem. Vlastnictví však neznamená absolutní volnost při nakládání s věcí. Právní řád stanovuje určité pravidla, povinnosti a omezení vlastníka … pokračovat

Vzdělávejte se zdarma v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových domů

Stáří bytového fondu překračuje v České republice podle statistik ČSÚ 50 let a řada konstrukčních prvků a částí je tak za hranicí životnosti. Více … pokračovat

Cenová mapa tepelné energie aktualizovaná pro rok 2016

Cenová mapa tepelné energie aktualizovaná pro rok 2016 | Nemovitost profi – rady pro správu nemovitostí SVJ, bytových družstev, obcí a firem Cenová mapa … pokračovat

Daň z nabytí nemovitostí podle projednávané novely

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákonného opatření, dle kterého daň z nabytí nemovitosti bude platit kupující. Novela postupuje do Senátu Změna má začít platit první … pokračovat

Jaké věci exekutor nemůže zabavit?

Pokud se již dlužník dostane do situace, kdy je vůči jeho majetku vedena exekuce, měl by znát alespoň obecně, které věci jsou vyloučeny z … pokračovat

Držitelé datových schránek mohou získat zdarma výpis z Rejstříku trestů

Držitelé datových schránek mohou získat zdarma výpis z Rejstříku trestů. Postačí k tomu vyplnění jednoduchého formuláře na Portálu veřejné správy v rámci aplikace CzechPOINT@home. … pokračovat

Novinky v ochraně před hlukem

Všudypřítomný hluk ničí naše zdraví víc, než si častokrát myslíme. Nejen proto ale se tomuto problému věnovala kancelář ombudsmana. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví … pokračovat

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve Sbírce zákonů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabude 1. října 2016. Jde o zcela novou moderní … pokračovat

Od roku 2005 bylo dokončeno 350 tisíc bytů

Loňský rok přinesl českému stavebnictví kladná čísla. Stavební produkce meziročně vzrostla o 7,1 %. Motorem stavebnictví byly hlavně dopravní stavby – silnice, železnice a mosty. … pokračovat

Zřízení a provoz společné televizní antény

Zřízení a provoz společné televizní antény | Nemovitost profi – rady pro správu nemovitostí SVJ, bytových družstev, obcí a firem Služby spojené s bydlením … pokračovat

Rizika pozemku

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 152 je stavebník (investor) povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; zároveň je povinen zajistit provedení … pokračovat

Možnosti zastavění pozemku a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Možnosti zastavění a využití pozemku řeší zejména stavební zákon č. 183/2006 Sb., a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pozemek … pokračovat

Sankce při porušení povinností vyplývající ze zákona č. 67/2013 Sb.

Poskytovatel i „konzument“ služeb mají svá práva, ale i povinnosti, které nelze opomíjet. Seznamte se s těmi nejdůležitějšími. Jestliže poskytovatel služeb (pronajímatel) nebo příjemce … pokračovat

SFRB od 1. dubna přijímá žádosti k programu Výstavby

Počínaje dnem 1. dubna 2016 začne SFRB přijímat žádosti do novelizovaného Programu Výstavby. Pro zájemce o tuto formu podpory jsou aktualizovány potřebné dokumenty a … pokračovat

Paušální platba za služby

Jistou novinkou ve způsobu hrazení služeb jsou paušální platby. Jakým způsobem postupovat? Více o tom v následujícím textu. Zákon umožňuje na rozdíl od minulé … pokračovat

Cena vody vzroste, rozhodlo vedení města

Rada hlavního města Prahy rozhodla o navýšení ceny vodného a stočného od 1. dubna 2016. Pražané tak nyní zaplatí za tisíc litrů vody 85,18 … pokračovat

Až 600 tisíc Kč na pořízení bydlení pro mladé do 36 let

Vláda na svém zasedání 9. 3. 2016 schválila návrh ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, který pomůže mladým lidem s pořizováním bydlení. Administrátorem úvěrového … pokračovat

Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění

Uvedené termíny revizí a kontrol jsou obecné. Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly, je vždy uveden v předešlé revizní zprávě, nebo zprávě o kontrole a … pokračovat

Nový program MMR na demolice nevyužitých budov

Program bude obcím a městům pomáhat s řešením problému vylidněných a zdevastovaných budov. Žádosti je již možné podávat, připraveno je 300 milionů korun. Tým … pokračovat

Účetní závěrka – připojení podpisového záznamu a její zveřejnění ve veřejném rejstříku

Problematiku účetní závěrky a jejího zveřejňování ve veřejném rejstříku je nezbytné oddělit od podepisování účetní závěrky z pohledu zákona o účetnictví. 1. Zákon č. 563/1991 … pokračovat

Kdo může instalovat zařízení využívající energii z obnovitelných zdrojů

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů? Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na … pokračovat

Startuje kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené … pokračovat

Než uzavřete pojištění – práva a povinnosti

Pojištěním myslíme „na zadní kolečka“, proto bychom měli dbát na to, aby se nám stalo dobrým slohou, nikoli zlým pánem. Na počátku je důležité … pokračovat

Umístění kamerového systému v bytových domech ve světle aktuálního stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stanovisko Úřadu nepřináší převratné změny, jeho důležitost autorka spatřuje v sumarizaci a detailním popisu pravidel pro provozování kamerového systému v bytovém domě včetně povinností stanovených zákonem … pokračovat

Kdo může vydávat výpisy z katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je významným zdrojem informací, sloužícím nejen k ochraně práv k nemovitostem, ale i k mnoha dalším důležitým účelům. O tom, jak důležité … pokračovat

Kotlíkové dotace – nejčastější otázky

O tzv. kotlíkové dotace, které vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, je velký zájem. V některých krajích jsou již vyčerpané. Zájemci o tuto formu dotace se … pokračovat

Nová vyhláška č. 405/2015 Sb. je účinná od 1. ledna

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie. Vyhláška č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015 o … pokračovat

Uplatňování vyhlášky na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v praxi

Pro zájemce připravilo MMR metodický pokyn k vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška je účinná … pokračovat

Programy podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj

Programy podpory bydlení jsou vyhlašovány výzvami ministryně. Pro rok 2016 byly přijímány žádosti do níže uvedených podprogramů. Program Podpora bydlení se pro rok 2016 … pokračovat

Program 150 pro mladé do 36 let

Speciální program pro mladé lidi, určený ke krytí části nákladů spojených s modernizací či rekonstrukcí bydlení. Program 150 je programem úvěrovým a jeho administrátorem … pokračovat

Daň z nemovitých věcí v roce 2016

Dnem 1. 1. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění … pokračovat

Co je to „závažné porušení povinnosti“

Závažné porušování povinností vyplývajících z nájemního vztahu je důvodem pro výpověď bez výpovědní doby. Za zvlášť závažné porušení povinnosti zákon považuje například situaci, kdy … pokračovat

Energetický průkaz a jeho účinnost od ledna 2016

Od ledna 2016 se rozšíří povinnost opatřovat nemovitosti energetickými průkazy. Budou potřebné i při pronájmu bytů. Průkaz energetické náročnosti budov (PNEB) vyhodnocuje energetickou náročnost budovy … pokračovat

Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2016!

Vánoční provozní doba: Rádi bychom Vás informovali, že od 23.12.2015 do 3.1.2016 budou naše pobočky zavřeny. Opět se na Vás budeme těšit od 4.1.2016. … pokračovat

Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o rozúčtování nákladů za teplo

Od ledna 2016 vstupuje v platnost nová vyhláška, která přináší změny v dosavadním způsobu rozúčtování plateb za teplo jednotlivým nájemníkům. Jako každá věc, přinášející … pokračovat

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří aktivity vedoucí k energetickým úsporám

MMR vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokráte na „Energetické úspory v bytových domech“. Celkem je pro žadatele připraveno 4,5 miliardy korun. … pokračovat

Povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrku

Do 31. března 2016 má společenství vlastníků povinnost uložit účetní závěrku za účetní období započaté v roce 2014 do sbírky listin v rejstříku SVJ. … pokračovat

Elektrická energie

Pokud vás zajímá, z čeho se skládá cena elektrické energie, co je to energie silová či na co si dát pozor při výběru jejího … pokračovat

Nová zelená úsporám: za měsíc 813 žádostí za více než 181 milionů korun

Měsíc od spuštění příjmu žádostí do kontinuální výzvy programu NZÚ dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 813 žádostí za více než 181 … pokračovat

Nová vyhláška pro rozúčtování nákladů

Od ledna 2016 vstupuje v platnost nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která přináší změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech rozúčtovávají … pokračovat

Energie a média pro bytové domy – změny v roce 2015

K energiím a médiím dodávaným pro bytové domy patří: a)      teplo, b)      teplá voda, c)      studená voda, d)      elektrická energie, e)      plyn. Teplo, teplá a … pokračovat

RK již uvádějí informaci o energetické náročnosti budov

Energetickou třídu v inzerátech uvádí už 91,5 % realitních kanceláří. Loni to přitom byla jen tři procenta. Vyplývá to z průzkumu, který po roce … pokračovat

Běžná údržba a drobné opravy bytu v konečném znění

Premiér dostal k podpisu konečné znění nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Účinné má být od … pokračovat

Nová zelená úsporám, příjem žádostí pro bytovky v Praze skončil

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ukončily v Praze příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce bytových domů. Příjem žádostí … pokračovat

Stanovisko MMR ke změně stanov SVJ

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje stanovisko ke změně stanov společenství vlastníků jednotek. Jedná se o záležitost, která je širokou veřejností velmi diskutována. Stanovisko je … pokračovat

Úrady budou kontrolovat, čím lidé topí

Nový zákon o ochraně ovzduší umožní obecním úřadům, aby mohly zkontrolovat domácnosti, které topí v kamnech odpadky a škodí tím životnímu prostředí. Právo na … pokračovat

Nová vyhláška k rozúčtování nákladů

V minulých dnech vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Datum účinnosti nové vyhlášky … pokračovat

Topná sezona a změna dodavatele plynu

Teploty začínají klesat, je třeba se připravit na další topnou sezonu. Víc než zima nás ale mohou trápit finance, které za vytápění vydáme. Otopné … pokračovat

Nová pobočka Praha 5

Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku správy nemovitostí na Praze 5, ul. Radlická 1305/69. Přijďte nás navštívit.

První říjnové pondělí – den nájemního bydlení

Svět si každoročně první říjnové pondělí připomíná významný den – Mezinárodní den nájemníků. V městských aglomeracích žije v nájemních bytech často více než polovina … pokračovat

Financování oprav

Pro financování oprav je třeba rozlišit mezi opravami v bytě a opravami v domě, respektive ve společných částech domu. Financování oprav v bytě, ať je … pokračovat

Kov a bioodpad je třeba třídit

Od letošního ledna musí města a obce – kromě nebezpečných odpadů, plastů, papíru a skla – nově třídit také kovy a biologicky rozložitelný odpad. … pokračovat

Komíny a kouřovody

Pomalu se blíží podzim, ale my bychom měli přemýšlet, v jakém stavu se nachází zařízení, které nás v zimě zahřeje. Nejen kotle a kamna, … pokračovat

Stěhujeme se z pronájmu – co s úpravami v bytě?

Při skončení nájmu odevzdá nájemce byt předáním klíčů pronajímateli či jiným prokazatelným doručením s tím, že pronajímateli jinak nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho … pokračovat

Operační program životní prostředí odstartoval

Od 14. srpna lze podávat plné žádosti o podporu na realizaci projektů v rámci šestnácti výzev vyhlášených v červnu letošního roku. V prvních výzvách … pokračovat

Nájem bytu a stavební úpravy

Nový občanský zákoník (NOZ) stanoví poměrně podrobná pravidla pro stavební úpravy bytu, a to jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Provede-li pronajímatel stavební úpravy, … pokračovat

Výpis snímku z katastrální mapy nově k dispozici na Czech Pointech

Podnikatelé a občané, kteří potřebují při nákupu či prodeji pozemku nebo domu doložit snímky z katastrálních map, už nemusí pro ně chodit na katastrální … pokračovat

Zateplení budovy a stavební povolení

Otázka zateplení budov patří k těm dotazům, které si v souvislosti s uvažovanou stavbou či rekonstrukcí klademe nejčastěji a které nám častokrát doslova nedají spát. Prolíná … pokračovat

Povinnost zveřejnit PENB i pro státní byty

Od 1.7. platí pro realitní kanceláře povinnost zveřejnit energetickou náročnost budovy. Tato povinnost platí i pro státní byty, které jsou nabízeny k pronájmu, neboť … pokračovat

Pronájem parkovacího stání

Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku (§ 1195 NOZ). Pronájem pozemku ve vlastnictví SVJ … pokračovat

Nově pro naše klienty

Rádi bychom Vám představili novinku, kterou nyní nově nabízíme a kterou jsme připravili na základě Vašich podnětů. Chceme Vám co nejvíce pomoci při činnostech … pokračovat

Spotřeba elektřiny a plynu v ČR v roce 2014

Hrazená spotřeba dosáhla výše 56,7 mil. MWh za elektřinu a 77,0 mil. MWh za plyn. Ve Sbírce zákonů ČR bylo zveřejněno sdělení Energetického regulačního … pokračovat

Novela zákona o hospodaření energií

Dne 1. července 2015 nabývá účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., novelizující zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Předmětná novela mimo jiné ruší plošnou … pokračovat

Orgány malého družstva v zákoně o obchodních korporacích (ZOK)

Ve vztahu k orgánům malého družstva, tedy družstva, které má méně než 50 členů, došlo proti předchozí úpravě v obchodním zákoníku k určitým změnám. Tuto problematiku nyní … pokračovat

Kdy vzniká a kdy zaniká pojistná smlouva

Vznik pojištění Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Uzavření pojistné smlouvy Datum, kdy je pojistná smlouva podepsána. Počátek pojištění Je přesně stanoven … pokračovat

Územní plán

Při jakékoli úvaze o koupi pozemku, bytu, domu či stavbě, bychom se měli seznámit s územním plánem v místech, kde se hodláme usadit. Abychom … pokračovat

Pojištění – základní pojmy, které bychom měli znát

Pojistná hodnota – hodnota majetku vyjádřená v penězích. Pojistná hodnota představuje velikost možné nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit. Pojistná částka – … pokračovat

Problematické vymáhání dluhů – BD a SVJ

S tímto problémem se potýkají jak bytová družstva, tak SVJ, v polovině května se jím zabývala i konference o bydlení. Pořádalo ji Sdružení nájemníků … pokračovat

Pojištění nemovitostí

Historie pojištění je na území dnešní České republiky doložena od konce 17. století. K nejstarším druhům „pojištění“ patří pojištění proti požárům. Proto se ve … pokračovat

Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí

Majitelé bytů, domů a pozemků mají už jen pár dnů na zaplacení daně z nemovitých věcí, dříve z nemovitostí. Pokud vám do schránky nepřišla … pokračovat

Určení směrné hodnoty

Příprava daňového přiznání pro daň z nabytí nemovitosti přináší dilema – určit daň na základě znaleckého posudku nebo směrné hodnoty? A pokud si zvolíme směrnou hodnotu, jak … pokračovat

Provádění oprav podle vlastnictví

Budete opravu rozbitého topení v bytě platit vy nebo někdo jiný? Záleží na tom, zda jste v bytě v nájmu nebo jste jeho majitelem, … pokračovat

Průměrná úroková sazba za rok 2014 a výše státní podpory

Průměrná úroková sazba za rok 2014 a výše státní podpory hypotečního úvěrování platné pro období od 1.2.2015 do 31.1.2016 Na základě Nařízení vlády č. … pokračovat

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových … pokračovat

Kde nahlásit změnu trvalého bydliště při stěhování?

Stěhování je velká životní změna. Budeme balit, třídit, recyklovat, možná trochu plakat, ale také obcházet úřady a oznamovat svou novou adresu. Přestože se od … pokračovat

Nová zelená úsporám

Seznamte se s hlavními změnami programu Nová zelená úsporám pro rok 2015 a počítejte s novou kalkulačkou. Žádosti začne SFŽP ČR přijímat elektronicky od … pokračovat

Práva a povinnosti vlastníka jednotky

Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku … pokračovat

Novela zákona o službách schválena Poslaneckou sněmovnou

V pátek 10. dubna schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o službách. Upravují se jím některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů … pokračovat

Zápis do rejstříku notářem

Senát schválil vládní novelu, dle které budou moci zápisy do veřejných rejstříků provádět také notáři, nejen soudy. Na podpis prezidenta čeká novela, dle které … pokračovat

Katastr nemovitostí

Neznalost  zákona neomlouvá. Kdo alespoň několikrát ročně nenahlédne do katastru nemovitostí, dopracuje se podobného – a velmi drahého – zjištění. Je-li totiž právo ve … pokračovat

Pozměňovací návrhy k novele zákona o službách

Ve čtvrtek 19. března přijal Senát pozměňovací návrhy k novele zákona o službách. Návrh se vrací k projednání a schválení do Poslanecké sněmovny České … pokračovat

Trvalý pobyt a jeho změna

Každý občan musí mít údaj o trvalém pobytu. Bližší úpravu podmínek pro provedení změny trvalého pobytu osobě, která je v nemovitosti přihlášena k trvalému pobytu, … pokračovat

Daň z převodu nemovitostí by měl platit kupující

Počítá s tím návrh zákona, který Ministerstvo financí předložilo vládě a jímž by se změnilo zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. … pokračovat

Jak zjistit, zda-li je na družstevním podílu zástavní právo?

Při  převodu družstevního podílu je nutné požádat bytové družstvo o písemné potvrzení, že na družstevním podílu neváznou žádné dluhy, zástavní práva atd. Nově je … pokračovat

Náhrada vyhlášky č. 372/2001 Sb. stále v legislativním procesu

Zrušení vyhlášky č. 372/2001 Sb. je závislé na přijetí novely zákona č. 67/2013 Sb., která je v Poslanecké sněmovně teprve ve druhém čtení. Zákon … pokračovat

Příjmy ze společných částí domu

Příjmy z nájemného ze společných prostor (např. příjmy z pronájmu pozemku, sušárny pronajímané jako sklad, z pronájmu štítové stěny jako reklamní plochy atd.) a ostatní příjmy plynoucí … pokračovat

Úprava stanov dle NOZ

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro právnické osoby včetně společenství vlastníků jednotek z toho vyplývá řada povinností. … pokračovat

Politika architektury a stavební kultury ČR

Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém … pokračovat

Umístění reklamy na fasádě domu

V případě, že se společenství vlastníků rozhodne umístit reklamní plakát (poutač) na společných částech domu (fasádu domu), jedná se vždy o pronájem. Daný smluvní … pokračovat

Cena vody v Praze v roce 2015

Za tisíc litrů vody zaplatí Pražané v roce 2015 77,65 korun, a to včetně patnáctiprocentní DPH. Ve srovnání s loňským rokem je to nárůst … pokračovat

Nová vyhláška č. 237/2014 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vyhlášku č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku … pokračovat

Zveřejňování dlužníků v SVJ

Uveřejňování jmen dlužníků – členů SVJ podléhá úpravě zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., dále jen „zákon“), který podrobuje přísné regulaci … pokračovat

POZOR nová adresa pobočky Milovice

  Vážení klienti, rádi bychom Vám oznámili, že od 2. ledna 2015 nás naleznete v Milovicích v nové kanceláři na adrese ul. ČSA 155. … pokračovat

Zápis do KN (Katastru nemovitostí)

Základní informace Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu do katastru. Existují … pokračovat

Rejstřík společenství vlastníků jednotek

Rejstřík společenství vlastníků jednotek (dále jen „rejstřík“) lze stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o SVJ. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, … pokračovat

Vodoměry – druhy, ověřování, platnost

Veškeré vodoměry obecně a bez výjimky jsou zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/2002 Sb. zařazeny mezi tzv. stanovená měřidla … pokračovat

Funkční období v SVJ

Funkční období členů výboru společenství skončilo a na shromáždění byli tito členové znovu zvoleni. Je nutné provést změnu ve Veřejném rejstříku? Ano, vlastníci na … pokračovat

Průkaz energetické náročnosti budov

O povinnosti zpracovávat energetické průkazy náročnosti budov (dále jen PENB) bylo již napsáno mnoho. Povinnost zpracování pro bytová družstva a SVJ je nyní i … pokračovat

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. k provedení zákona č.89/2012 Sb.

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím k provedení NOZ Nařízení vlády upravuje na základě pověření § 1222 … pokračovat

Založení bytového družstva

Založení a vznik družstva představuje  proces  podle přesných pravidel stanovených zákonem, od prvních informací pro zakladatele družstva a přípravy ustavující schůze, až po založení družstva … pokračovat

Vyhláška o rozúčtování tepla zůstává zatím nezměněna

Vyhláška č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné … pokračovat

Změny pro Bytová družstva od 1.1.2014

Dovolujeme si Vám shrnout nejdůležitější změny pro Bytová družstva. Nová právní úprava bytového družstva je součástí nové právní úpravy družstva v zákoně  č. 90/2012 Sb., … pokračovat

Stanovy BD (bytového družstva) od 1.1.2014

Stanovy bytového družstva  dle zákona č. 90/2012 Sb. Nová právní úprava bytového družstva je součástí nové právní úpravy družstva v zákoně  č. 90/2012 Sb., o  … pokračovat

Změny ve stanovách SVJ od 1.1.2014

Vzhledem k tomu, že se blíží účinnost nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) vyvstává řada otázek  týkající se  změn u bytového spoluvlastnictví. Tyto změny se … pokračovat

Bytová družstva od 1.1.2014 – zákon o korporacích 90/2012 Sb.

Zákon 90/2012 tedy zákon o obchodních společnostech a družstev ( zákon o korporacích) vejde v platnost od 1.1.2014. Nové povinnosti  od 1. 1.2014 – vliv … pokračovat

Katastrální zákon č. 256/2013 platný od 1.1.2014

Zákon o katastru nemovitostí neboli Katastrální zákon přináší do oblasti katastru nemovitostí rozsáhlé změny, zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Plné znění naleznete zde v příloze. … pokračovat

Služby spojené s užíváním bytu od 1.1.2014 zákon č. 67/2013 Sb.

Od 1. 1. 2014 vstupuje v účinnost nový zákon o službách. Ve vztahu k novému občanskému zákoníku jde o normou speciální a vylučuje použití … pokračovat

Mzdy výboru SVJ a představenstva BD

Chtěli bychom vás informovat o novele Zákona o nemocenském pojištění platné od počátku roku 2012, která má zásadní dopad na odvod tzv. sociálního pojištění … pokračovat

Nový výbor SVJ – změna v obchodním rejstříku

Členství jednotlivých členů výboru resp. jejich funkce ve výboru zanikají uplynutím doby, tedy skončením jejich funkčního období, které je ze zákona maximálně pětileté, stanovy … pokračovat

Zveřejňování dlužníků SVJ

Často diskutované téma je o zveřejňování dlužníků společenství vlastníků, a to střetu práva na ochranu osobnosti se zájmem členů SVJ o informace ohledně členů, … pokračovat

Bytové družstvo dle nového zákona od 1.1.2014

V rámci změny soukromého práva dojde s účinností od 1. ledna 2014 ke zrušení současného obchodního zákoníku. Obchodní závazkové vztahy již nebudou upravovány duplicitně … pokračovat

Reklamace vyúčtování služeb

Vlastník jednotky reklamuje vyúčtování služeb roku 2012 s tím, že požaduje snížit počet osob užívajících bytovou jednotku ve všech měsících roku 2012 o jednu … pokračovat

Platnost bytových vodoměrů

Bytové vodoměry, jejichž údaje jsou využívány pro rozúčtování nákladů za spotřebovanou vodu na jednotlivé byty jsou stanovenými měřidly a podléhající státní metrologické kontrole. U … pokračovat

Nový občanský zákoník

Od 1.1.2014 vejde v platnost Nový občanský zákoník 89/2012 – NOZ, nově právní úpravu orgánů společenství vlastníků jednotek lze charakterizovat obecně takto: • soustava … pokračovat

Plná moc na zastupování na společenství vlastníků jednotek

dovolujeme si vás tímto informovat o překvapivém rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne 23.5.2012 (dále jen „ rozsudek“). V rozsudku … pokračovat

Správa daně z nemovitosti od 1.1.2013

Správu daně z nemovitostí bude od 1.1.2013 vykonávat 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. … pokračovat

Zastupování na shromáždění vlastníků

Zastoupení vlastníka/spoluvlastníka jednotky na shromáždění vlastníků je možné pouze na základě plné moci. Častým dotazem pak je, zda musí být plná moc ověřená. Plná … pokračovat

Privatizace bytů – poradenství a asistence

privatizaci bytového fondu  – vysvětlení pojmů týkající se privatizace bytu, konzultace ohledně způsobu financování domu, popř. bytu, zakládání bytového družstva (projednání stanov, zajištění notářského … pokračovat

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zákon o vlastnictví bytů je zkrácený název zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k … pokračovat

Správa nemovitostí Praha

V rámci rozšiřování naší společnosti  CONTEXT CONSULT s.r.o. – správa nemovitostí jsme pro Vás upravili úřední hodiny. Pro bližší informace týkající se správy nemovitostí – … pokračovat

Průměrná cena vody vzrostla

Cena vody v Česku v letech 2007 až 2011 vzrostla téměř o třetinu. Průměrná cena vody v Česku od roku 2007 do loňska vzrostla … pokračovat

Archivace dokumentů společenství vlastníků jednotek

Skartace – likvidace dokumentů společenství vlastníků, archivace dokumentů společenství vlastníků. Obecně lze k archivaci dokumentů uvést, že společenství vlastníků jednotek má široké archivační povinnosti. … pokračovat

Energetické štítky

Energetické štítky: Posuzování energetické náročnosti budov a bytů – přehled povinností vlastníků bytů a budov dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v … pokračovat

Nový výbor společenství vlastníků jednotek

Výbor společenství vlastníků jednotek je mimořádně důležitým orgánem společenství. Je to výkonný orgán SVJ.  Jak se výbor  volí? Na jak dlouho? Co když některý … pokračovat

Zpracování prohlášení vlastníka

Zpracováváme prohlášení vlastníka budovy ve smyslu zákona č.72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů). Prohlášení vlastníka budovy provádíme včetně zaměření jednotek a sepsání smluv o … pokračovat

Správa nemovitostí Praha

Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku na Praze 5, v ul. Janského 2367/97. V případě, že byste si zde chtěli s námi domluvit schůzku … pokračovat

Bytové družstvo – vznik

Před samotným založením družstva a konáním ustavující schůze, je neméně důležitý krok příprav, jako například: ověření dostatečného množství uchazečů o členství vypracování návrhu stanov, … pokračovat

Vzdálená správa nemovitostí

Aktuální cena služby vzdálená správa včetně vedení podvojného účetnictví SVJ nebo bytového družstva je         90,- Kč/byt/měsíc a ani pro rok … pokračovat

Společenství vlastníků jednotek

Jak vzniká společenství vlastníků jednotek (SVJ)? SVJ jako právnická osoba vzniká ze zákona (ex lege) nezávisle na vůli vlastníků jednotek jakmile nastanou právní skutečnosti, … pokračovat

Správa domu – Hlasování SVJ

Hlasování je v zákoně o vlastnictví bytů 72/1994 Sb. je upraveno takto: §11 (2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají … pokračovat

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která se platí předem. Pro její placení za rok 2012 je rozhodující vlastnictví už k začátku letošního roku … pokračovat

Nové právní předpisy pro rok 2012

Nové právní předpisy pro rok 2012 související s činností SVJ schválené a ve Sbírce zákonů vyhlášené novely týkající se oblasti správy a vlastnictví nemovitostí … pokračovat

Od 1.1.2012 výměna vodoměrů SV a TV po 5 letech

S účinností od 01. 01. 2012 byla schválena Vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou … pokračovat

x

Individuální poradenství

Pro statutární orgány SVJ a předsedy bytových družtev. Více informací ZDE