Funkce předsedy Společenství vlastníků jednotek 

Výkon funkce předsedy SVJ v bytovém domě je náročný a zodpovědný úkol. V době, kdy je na internetu nepřeberné množství informací a doporučení a každý jeden je chytrý a chytřejší a ještě ke všemu dlouholetý soused, je zvládnutí této funkce prekérní záležitost. Nyní však zákon č. 89/2012 Sb. umožňuje převzít plnou právní zodpovědnost za Společenství vlastníků jednotek třetí osobu, voleným smluvním partnerem, a proto nabízíme službu výkonu funkce předsedy SVJ.

VÝHODY:

  • Převzetí plné zodpovědnosti za správu domu
  • Snížení/optimalizace mzdových nákladů
  • Optimalizace nákladů a objemů dodávek od dodavatele služeb pro vaši nemovitost (energie, teplo, voda, plyn, pojištění, po revizní opravy, správce domu, výběrová řízení apod.)
  • Pravidelné informační výstupy a přehledy činností dostupné všem vlastníkům
  • Webové stránky s aktualitami
  • Flexibilita – pro nás je výkon funkce pracovní náplní
  • Plnou a okamžitou kontrolu nad uzavřenými smlouvami a náklady SVJ

Funkce předsedy SVJ je činnost jen pro někoho. V první řadě vyžaduje obrovskou psychickou odolnost, hned v druhé řadě znalosti a odbornost. To obnáší slušné povědomí o právu a právních souvislostech, aby předseda zvládl komunikaci s právníky, znalosti stavebně-technických parametrů staveb, domů, orientaci v daňové a účetní problematice, dále pak značné vyjednávací schopnosti a odolnost pro komunikaci s dodavateli čehokoliv i vlastními sousedy. Toto vše my umíme a máme jako společnost v malíčku. Proto dokážeme zajistit vše řádně, včas a především ve prospěch domu jako celku, tedy se zaměřením na úspory a řádné zabezpečení správného fungování domu. V neposlední řadě jsme připraveni obhájit naše rozhodnutí na shromáždění a nést zodpovědnost za učiněná rozhodnutí a výkony.

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ jedná samostatně, a to na základě volby shromáždění SVJ a výkon funkce předsedy je kontrolován kontrolní komisí či revizorem z řad členů SVJ. Jedná striktně na základě platného zákona a přijatých stanov SVJ.

Každý dům je specifický a je nutné procesy řádně a správně nastavit. Tato témata budou předmětem osobního setkání, kde vám dokáže přínosy této služby, funkce předsedy, náš zástupce vysvětlit a přiblížit.

Kontakt: Ladislav Šturc, 281 916 626, 775 114 609, sturc@svjpredseda.cz , www.svjpredseda.cz

Váš budoucí Předseda

Ladislav Šturc v. r.

* Tento druh služby je nový, dříve se podobná funkce jmenovala Pověřený vlastník, byť jí mohl vykonávat pouze majitel jednotky či podílu. Rozhodně je tato možnost budoucností pro správu nemovitostí. Nejen, že z pozice velké společnosti máme schopnost dohodnout výhodné podmínky, ale i zaručit kvalitu, kterou různí dodavatelé služeb poskytují.