Zabezpečení Vašich práv je důležitou součástí našich služeb, proto také zajišťujeme:

 • Zasílání předžalobních upomínek
 • Uzavírání splátkových kalendářů a dohod o uznání dluhu
 • Zpracování soudních žalob  a exekucí
 •  Vypracování nájemních smluv ( byty, nebytové prostory a reklamní plochy) dle pokynu vlastníka
 • Vypovídání nájemních smluv dle pokynu vlastníka
 • Vypracování a předání podkladů pro soudní vymáhání pohledávek, výpovědi nájmu
 • Uzavírání smluv o dílo ( na periodickou údržbu a rozsáhlejší opravy a rekonstrukce)
 • Zastupování v zájmů vlastníka  u soudu
 • Zpracovávání smluv dle požadavku vlastníka (kupní,  darovací, směnné apod.)
 • Dohody spoluvlastníků o užívání domu ve spoluvlastnictví s  dohody o úhradách spojených  s provozem domu apod.)
 • Vyřizování stížností, dotazů a oznámení
 • Zajištění právní konzultace a poradenství

V případě zájmu s námi můžete konzultovat tuto problematiku a náš zkušený tým Vám poradí při všech aspektech naší spolupráce při správě nemovitostí.

Kontaktujte nás na nezávaznou nabídku sprava@contextconsult.cz