Založení společenství vlastníků

Zajišťujeme odbornou pomoc při prodeji bytů a následně založení společenství vlastníků jednotek:

 • konzultační a poradenská činnost zájemcům o koupi bytových jednotek, včetně informací o možném financování
 • zajištění prohlášení, včetně vypracování podkladů
 • zajištění znaleckých posudků
 • vypracování závazné nabídky zájemcům o koupi
 • příprava textu kupních smluv a zajištění jejich uzavření
 • vložení prohlášení  a kupních smluv k jednotkám do katastru nemovitostí
 • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí

Poskytujeme odbornou pomoc při zakládání právnické osoby Společenství vlastníků:

Při  privatizaci obecního bytového fondu, za účelem převodu bytových jednotek do vlastnictví a zajištujeme tyto činnosti:

přípravné práce před prvním shromážděním vlastníků

 • přípravu volby statutárního orgánu
 • vypracování návrhu stanov, pomoc při projednání návrhu stanov
 • zajištění přítomnosti notáře
 • přípravu prvního shromáždění vlastníků se všemi náležitostmi

první shromáždění vlastníků jednotek

 • vedení první ustanovující schůze za přítomnosti notáře a pracovníka naší firmy

zápis do rejstříku společenství

zahájení plnění povinností po založení společenství

Převzetí domu do správy