Bydlení v České republice v číslech (září 2016)

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách zkrácenou verzi „Vybraných údajů o bydlení 2015“.

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo publikaci zpracovanou odborem politiky bydlení – tzv. zkrácenou verzi „Vybraných údajů o bydlení 2015“ pod názvem „Bydlení v České republice v číslech (září 2016).“ Publikace je určena široké veřejnosti a uvádí kromě základních statistických údajů rovněž informace o podporách poskytovaných MMR a SFRB (Státní fond rozvoje bydlení).

První část obsahuje krom základních údajů o bydlení ze SLDB 2011 také data o obyvatelstvu, bytové výstavbě, dostupnosti bydlení a výdajích domácností na bydlení. Ve druhé části se publikace zaměřuje na bytovou politiku a realizovaná podpůrná opatření.

Více informací zde.

Zdroj: MMR