Co je to vlastně správa nemovitosti? neboli správa domu

Správa nemovitostí je kompletní obor, který je plný specifik a odborných znalostí.

Povinností každého vlastníka je starat se o svou nemovitost, tedy provádět správu domu a pozemku.

Mnoho vlastníků variantu, že správu nemovitostí vykonává někdo z domu, bohužel se potom stává, že dům nemá spoustu věcí v pořádku.

Jedná se zejména o  revize  domu – jedna z velmi důležitých částí správy nemovitosti, které je potřeba hlídat. Každá revize má jiný interval a hlavně nedodržením těchto intervalů se vystavují vlastníci postihu.

Dále je každé společenství vlastníků povinnost vést účetnictví, vkládat účetní závěrku do obchodního rejstříku, schvalovat příspěvky na správu domu a pozemku … atd.

V případě, že si zvolíte kvalifikovaného správce nemovitostí, odpadne Vám spousta problémů a ještě ušetříte. Náš tým kvalifikovaných pracovníků na správu domu hlídá nejen aktualizace v legislativě, ale i doporučuje řešení, které jsme již ověřili v praxi.

V případě zájmu s námi můžete konzultovat tuto problematiku a náš zkušený tým Vám poradí při všech aspektech naší spolupráce při správě nemovitostí.

Kontaktujte nás na nezávaznou nabídku sprava@contextconsult.cz