Dálkové měřiče vody a tepla

Plánujete výměnu vodoměrů nebo měřičů tepla či indikátorů – dálkový odečet bude nutností! Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018.

Měřiče teplé vody a tepla (případně indikátory, tam kde není technicky proveditelné či nákladově efektivní zajistit samostatné měření) pro rozdělování nákladů mezi konečné spotřebitele, nainstalované po 25. říjnu 2020, musí být dálkově odečitatelné.

Měřiče tepla a teplé vody, instalované do 25. října 2020 včetně, musí být nejpozději do 1.1.2027 vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny novými, dálkově odečitatelnými přístroji, pokud dotčený členský stát neprokáže, že to není nákladově efektivní.

Cílem nové Směrnice je zlepšení energetické účinnosti v celém energetickém řetězci vč. konečného využití, což  by mělo  prospět životnímu prostředí.

Nové požadavky na měření spotřeby tepla a vody  musí být implementovány do české legislativy do 25. 6. 2020. Přesné vymezení povinností při měření spotřeby tepla a vody a pravidla pro vyúčtování energií budou zřejmá až s příchodem patřičného českého zákona či vyhlášky.

Čekáme tedy na úpravu legislativy ČR a o výsledcích Vás budeme informovat.

 

Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na 100sprava@contextconsult.cz