Daň z převodu nemovitostí by měl platit kupující

Počítá s tím návrh zákona, který Ministerstvo financí předložilo vládě a jímž by se změnilo zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Z tiskové zprávy, jíž ministerstvo vydalo, vyplývá, že zásadní změnou, kterou by zákon přinesl, by bylo sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele.

Co dále zpráva uvádí

Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně odpovídá nejen koncepci většiny evropských zemí, ale také odstraní nemalé problémy, které při stávajícím znění zákona vznikají.

Poplatníci i správci daně čelí výkladovým nejasnostem způsobeným použitím pojmů soukromého práva „koupě“, „směna“, „kupní smlouva“, „směnná smlouva“. Další nejistota vyplývá z konkrétních formulací smluvních ujednání, kterými se poplatníci snaží přenést placení daně z převodce na nabyvatele. V řadě případů není zřejmé, zda měly smluvní strany v úmyslu přenést pouze povinnost daň uhradit nebo chtěly stanovit nabyvatele jako poplatníka daně se všemi souvisejícími právy a povinnostmi.

Rovněž dochází ke zjednodušení určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. S ohledem na nejasnou a nejednoznačnou právní úpravu inženýrských sítí v občanském zákoníku je dále navrhováno, aby v oblasti inženýrských sítí bylo předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě, která je částí inženýrské sítě.

Další změna se bude týkat osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se toto osvobození bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, tedy nikoliv na rozestavěné. Důvodem je obtížná spravovatelnost tohoto osvobození při stávajícím znění zákona. Rozestavěné stavby se již nezapisují do katastru nemovitostí a pro správce daně je velmi obtížné dohledat, zda se v daném případě opravdu jednalo o první nabytí nemovité věci.

Účinnost zákona je navrhována od 1. ledna 2016.

Obavy developerů

Doposud je poplatníkem daně (její výše činí 4 %) prodávající, a to dle zákona o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou, pokud se ovšem s kupujícím ve smlouvě nedohodne jinak.

Podle developerů, kteří návrh zákona kritizují, navrhovaná změna povede ke zdražování nemovitostí, neboť v předkupních smlouvách o koupi pozemků, jež se uzavírají s letitým předstihem, se uvádí konkrétní cena s předpokladem, že daň platí prodávající.

Zdroj: Ministerstvo financí, Portál o bydlení