Datové schránky pro SVJ budou povinné, společenství vlastníků se obávají pokut i nových povinností

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek. Významnou novinkou je rozšíření okruhu uživatelů, kam spadá také Společenství vlastníků jednotek (SVJ), kterým bude datová schránka zřízena od 1. ledna 2023 automaticky, bez jejich žádosti.

Zřízená datová schránka ukládá SVJ povinnost komunikovat jejím prostřednictvím s orgány veřejné moci, tedy městskými a obecními úřady, státním zastupitelstvím, policií i soudy.

Nucené zřízení datové schránky znamená pro SVJ další  povinnost a nový způsob komunikace. Statutární orgány SVJ přitom nezřídka reprezentují starší lidé, kteří nemusejí mít dostatečné počítačové dovednosti a technické zázemí, aby s datovou schránkou dokázali pracovat. Současně bude zaveden pevný termín na stanovení termínu doručení úředních dokumentů. Tím se stane okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má oprávnění k přístupu k danému dokumentu. Termín doručení však nikdy nepřesáhne 10 dnů. Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí do deseti dnů od dne dodání dokumentu do datové schránky, bude dokument považovaný za doručený.

Chce-li mít správu vedenou dle platných norem a vyhlášek. Kontaktujte nás na nezávaznou nabídku sprava@contextconsult.cz