Digitální dveřní kukátka se záznamem z pohledu ochrany osobních údajů

Téma elektronických digitálních kukátek se záznamem představuje relativně nový jev, se kterým se Úřad pro ochranu osobních údajů prozatím potýkal jenom okrajově viz výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2015, str. 55). Přesto se však digitální kukátka se záznamem v současné době těší vzrůstající popularitě a čím dál tím víc vlastníků i nájemců bytů láká možnost mít přehled o tom, kdo jim zvoní u dveří v době, kdy nejsou doma.