Elektrická energie

Pokud vás zajímá, z čeho se skládá cena elektrické energie, co je to energie silová či na co si dát pozor při výběru jejího dodavatele, věnujte pozornost následujícímu textu.

Ceny za elektrickou energii se skládají ze:

  • složek regulovaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ):

a.       cena za distribuci (doprava elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi),

b.      cena za systémové služby,

c.       cena za zúčtování operátorem trhu,

d.      cena za podporu obnovitelných zdrojů.

  • neregulované složky – ceny za silovou elektřinu

Cena za silovou elektřinu je hlavním předmětem zájmu dodavatelů při oslovování potenciálních zákazníků. Její výše není regulována a je tou částí ceny, kterou může zákazník ovlivnit výběrem svého dodavatele.

Postup změny dodavatele je detailně popsán na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Společné části domu

Primární možností, jak uspořit na elektrické energii ve společných částech domu, je zvolit vhodného dodavatele silové elektřiny. Tímto krokem lze uspořit až 10 % nákladů za energie bez investičních nákladů.

Vzhledem k tomu, že celková platba za elektrickou energii je kromě silové elektřiny složena také z tzv. regulovaných distribučních poplatků, a to až ze 70 %, je možno uspořit výrazně i na této položce. V praxi se setkáváme s tím, že SBD a SVJ mají na společné části domů sjednánu nevhodnou, tzv. podnikatelskou distribuční sazbu C (např. C01d, C02d.).

Přitom vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou v příloze 4a výslovně kategorizuje tato odběrná místa do distribučních sazeb určených pro sektor domácnosti, tedy distribuční sazby D (např. D01d, D02d). Tyto sazby mají nižší jednotkové ceny jak za jističe, tak za další regulované položky. Změnou sazeb z C na D může dojít k další úspoře až 30 %. Tato změna s sebou nenese žádné dodatečné náklady a jedná se pouze o administrativní úkon.

Další možností úspor je fyzické snížení velikosti hlavního jištění jak u sklepních prostor, tak u osvětlení. Historicky byly sklepní prostory více využívány. Byly vybaveny elektrospotřebiči (např. pračky, sušičky, apod.), a tudíž byl požadavek na velikost jištění větší.

Dále se výrazně změnila technologie osvětlování společných částí domů, kdy velké množství klasických žárovkových osvětlovacích těles je nahrazováno úsporným ledkovým osvětlením. Po novelizaci shora citovaných zákonů bude tato možnost zvýšení úspor pravděpodobně nejvýhodnější.

Bytové jednotky

U bytových jednotek může opět vzniknout primární beznákladová úspora vhodnou volbou dodavatele elektřiny jejím odběratelem.

Nákladovost za elektřinu lze výrazně ovlivnit vhodným výběrem produktu. Obecně je znám princip garance stability ceny po určité období, někdy doplněný i finančním bonusem, výměnou za déletrvající závazek odběratele k odběru elektrické energie. Současně si je však třeba připomenout, že v posledních třech letech klesla cena za silovou elektřinu téměř o 30 % a odběratelé s fixovanou cenou se připravili o možnost využívat tohoto klesajícího trendu. Z uvedeného důvodu je vhodné fixaci nejvyšší ceny na určité období doplnit závazkem dodavatele, že dokáže reagovat na pokles ceny.

Mezi novinky naopak patří např. možnost sjednat cenu za dodávku elektrické energie proměnlivou v čase, tzv. hodinové burzovní produkty. V tomto případě platí odběratel za každou odebranou hodinu. Vzhledem ke struktuře odběru domácností, kdy je výrazná spotřeba elektřiny především o víkendech, a v tomto čase jsou ceny za silovou elektřinu nejlevnější, může být takové řešení pro koncového odběratele dalším zajímavým nápadem.

Na co si dát pozor

Při výběru vhodného dodavatele elektrické energie je dobré využít informací na informačních portálech veřejné správy, kam patří především zmíněné webové stránky Energetického regulačního úřadu. Zájemce zde najde přehledně uspořádané informace, dozví se o svých právech i o povinnostech dodavatelů, o liberalizovaném trhu energií a získá i odpovědi na nejčastější dotazy a již zmíněný návod, jak si má počínat při změně dodavatele. Sem také mohou být směřovány případné dotazy vyplývající z reklamací, pro které byly vyčerpány standardní reklamační postupy u příslušného dodavatele.

Snad již rozšířenou samozřejmostí je obezřetnost při „rychlých“ nabídkách různých zástupců či zprostředkovatelů v rámci návštěv domu či bytu. Lze jen doporučit vždy důkladné zvážení nabídky před její zbrklou akceptací.

Zdroj: Břetislav Novosad, Martin Kroh, ČSRB