Evidence skutečných majitelů SVJ a BD na obchodním rejstříku

Od 1.6. 2021 nabude účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.), který nahrazuje úpravu evidence údajů o skutečných majitelích obsaženou v rejstříkovém zákoně (zákon č. 304/2013 Sb.).

Tento nový zákon s sebou přináší mnoho změn a upřesnění, přičemž mimo jiné také v § 7 vyjmenovává právnické osoby, pro které platí, že skutečného majitele nemají, tedy jej nemusí zapisovat do evidence skutečných majitelů. V tomto výčtu je i SVJ, a proto od 1. 6. 2021 odpadá SVJ povinnost evidovat údaje o skutečných majitelích. U již zaevidovaných SVJ dojde k automatickému výmazu bez náhrady.

Z § 7 však vyplývá, že každá právnická osoba, která zde není uvedena, má skutečného majitele. Povinnost evidence tak zůstává nadále bytovým družstvům. Zákon v jejich případě ale zakotvuje nově možnost automatického průpisu údajů z veřejných rejstříků. Do evidence skutečných majitelů se tak automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen statutárního orgánu BD. Pokud byl skutečný majitel BD zapsán podle rejstříkového zákona, tedy před účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů – 1. 6. 2021, nedojde k automatickému průpisu, pokud o to BD nepožádá soud nebo notáře (který nově může také provádět zápis). I v případě automatického průpisu je však BD povinno kontrolovat, že jsou zapsané údaje správné a aktuální, neboť zákon nově nedodržení některých povinností sankcionuje.

V případě zájmu s námi můžete konzultovat tuto problematiku a náš zkušený tým Vám poradí při všech aspektech naší spolupráce při správě nemovitostí.

Kontaktujte nás na nezávaznou nabídku sprava@contextconsult.cz