Funkční období v SVJ

Funkční období členů výboru společenství skončilo a na shromáždění byli tito členové znovu zvoleni. Je nutné provést změnu ve Veřejném rejstříku?

Ano, vlastníci na shromáždění zvolili výbor ve stejném složení, jelikož se ale jedná o nové funkční období, je nutné, aby společenství vlastníků tuto skutečnost do veřejného rejstříku zaneslo.

Návrh na zápis změn musí obsahovat všechny přílohy dokladující zapisované skutečnosti.

Společenství vlastníků od 1.1.2014 již nejsou osvobozena od soudního poplatku, který činí 2.000,- Kč.