Jak zjistit, zda-li je na družstevním podílu zástavní právo?

Při  převodu družstevního podílu je nutné požádat bytové družstvo o písemné potvrzení, že na družstevním podílu neváznou žádné dluhy, zástavní práva atd.

Nově je družstevní podíl pojat jako věc movitá, byť nehmotná a lze ji tedy zastavit. Pro jistotu je dobré požádat kteréhokoli notáře o potvrzení, zda se věc (družstevní podíl) nenachází v rejstříku zástav.