Kde nahlásit změnu trvalého bydliště při stěhování?

Stěhování je velká životní změna. Budeme balit, třídit, recyklovat, možná trochu plakat, ale také obcházet úřady a oznamovat svou novou adresu.

Přestože se od poloviny roku 2012 můžeme spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíme obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť, protože většina z nich si data, která potřebuje, předává právě díky registrům mezi sebou automaticky, osobní návštěvy nás neminou.

Kam se vydat

 • místně příslušný obecní úřad (vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu na základě předložení dokladu, většinou občanského průkazu, z něhož vyplyne, že je oprávněn byt nebo dům užívat),
 • katastrální úřad – zde není potřeba nic oznamovat, data si úřad aktualizuje automaticky,
 • zdravotní pojišťovna – platí oznamovací povinnost do 30 dnů po přestěhování,
 • finanční úřad – je napojen k základním registrům, ale je potřeba si vše raději ohlídat, zvlášť pokud se stěhujete mimo územní působnost FÚ,
 • řidičský průkaz – nahlásit změnu do 5 pracovních dnů na příslušném obecním úřadu v místě nového bydliště,
 • registr vozidel – do 10 pracovních dnů od přestěhování,
 • úřad práce – napojen na základní registr, ale platí osmidenní ohlašovací povinnost v případě státní sociální podpory, pěstounské péče, dávek pro osoby zdravotně postižené, příspěvku na péči, hmotné nouze i podpory v nezaměstnanosti,
 • živnostenský úřad – změna adresy trvalého bydliště proběhne automaticky, adresa sídla podnikatele zůstává na původní adrese a v případě změny adresy sídla je nutné novou adresu sídla do 15 dnů nahlásit (na jakémkoli živnostenském úřadě, bez ohledu na místní příslušnost),
 • Česká správa sociálního zabezpečení – pokud pobíráme důchod, musíme změnu nahlásit sami.

Pouť nekončí

Správně tušíte, že předchozí výčet není úplný, navštívit budeme muset ještě

 • banku (jiné finanční společnosti, kde máme úvěr),
 • dodavatele energií,
 • pojišťovny,
 • zaměstnavatele, školu,
 • lékaře,
 • poštu,
 • telefonního operátora.

Podrobný itinerář  najdete zde 

Zdroj: Správa základních registrů