Legislativní změny pro bytová družstva od 1.7.2020 a od 1.1.2021

Na základě novel zákona č. 90/2012 Sb. (ZOK), provedených s účinností od 1.7.2020 na základě zákona č. 163/2020 Sb., a s účinností od 1.1.2021 na základě zákona č. 33/2020 Sb. došlo k změnám zejména :

  • Nové hlasovací kvórum pro úpravu stanov v oblasti práv a povinností spojených s nájmem bytu (změna v § 731 ZOK)
  • Nové ohlašovací povinnosti všech příjemců služeb (67/2013 Sb)
  • Dnem 1.1.2021 ztrácí účinnost ta část stanov, která by byla v rozporu s novou kogentní úpravou ZOK (tou úpravou, od které se nelze ve stanovách odchýlit), přičemž do 1.1.2022 je potřeba stanovy přizpůsobit nové úpravě a stanovy založit do sbírky listin (obchodní rejstřík).
  • Bytové družstvo může opět vyplácet podíl na zisku svým členům (§ 750 ZOK)
  • Zrušení povinnosti zřídit webové stránky, nutnost zřídit informační desku
  • Zákaz konkurence u členů představenstva a kontrolní komise
  • Možnost omezit zastupování na členské schůzi

V případě zájmu s námi můžete konzultovat tuto problematiku a náš zkušený tým Vám poradí při všech aspektech naší spolupráce při správě nemovitostí.

Kontaktujte nás na nezávaznou nabídku sprava@contextconsult.cz