Montáž klimatizace v podmínkách SVJ

Není-li instalována centrální klimatizace celého domu, bude chtít vlastník pravděpodobně určitou část klimatizace umístit na vnějším plášti budovy. Obvodový plášť je společnou částí domu a umístění jakéhokoliv zařízení na něj podléhá souhlasu shromáždění vlastníků. Rovněž tak lodžie, resp. balkóny jsou společnou částí domu a v tomto případě často ve výlučném užívání konkrétního vlastníka. I v tomto případě tedy umístění (trvalého) zařízení podléhá souhlasu shromáždění vlastníků.