Mzdy výboru SVJ a představenstva BD

Chtěli bychom vás informovat o novele Zákona o nemocenském pojištění platné od počátku roku 2012, která má zásadní dopad na odvod tzv. sociálního pojištění z odměn členů výborů SVJ a členů představenstev BD. Doposud je z těchto odměn odváděno pouze zdravotní pojištění. Odvádění sociálního pojištění  znamená pro SVJ či BD navíc odvod pojistného ve výši 25% ze zúčtovaných odměn a konkrétní odměna by byla příjemci snížena při výplatě o dalších 6,5%. Další náklady by SVJ či BD vznikly s vedením příslušné agendy.

Sociální pojištění se nevztahuje na příjmy, které v měsíci nedosáhnou 2.500,-Kč (jsou maximálně 2.499,-Kč za měsíc). Tato částka se posuzuje najednou v celé výši při výplatě.

Správa nemovitostí Praha 9 zde

Správa nemovitostí Praha 5zde

Správa nemovitostí  Milovice – zde