Náhrada vyhlášky č. 372/2001 Sb. stále v legislativním procesu

Zrušení vyhlášky č. 372/2001 Sb. je závislé na přijetí novely zákona č. 67/2013 Sb., která je v Poslanecké sněmovně teprve ve druhém čtení.

Zákon o službách nejprve musí zrušit zákonné zmocnění v zákoně č. 458/2000 Sb., energetický zákon (§ 98a odstavec 3), kterým se zmocňuje MMR k vydání podzákonné normy, tedy dosud platné vyhlášky č. 372/2001 Sb. Návrh nové vyhlášky, kterou MMR chystá jako podzákonnou normu k zákonu č. 67/2013 Sb., kopíruje ustanovení vyhlášky č. 372/2001 Sb. s tím, že nově stanoví meze pro výši individuálních úhrad za teplo k vytápění (minus 20% od průměru a 100% nad průměr zúčtovací jednotky) a také vychází vstříc těm uživatelům tepla, kteří se chtějí odpojit od společného rozvodu tepla (základní složka se snižuje o 10 %, čímž se náhradní hodnota úhrady za nepřímo získané teplo v odpojeném bytě snižuje o 25% a dále podstatně usnadňuje odpojení tím, že k výpočtu této náhradní úhrady se nebude brát hodnota parametru započitatelné podlahové plochy v plné výši, ale příslušné ustanovení umožní tuto hodnotu snížit až na 10% skutečné velikosti bytu). Zásadně je zapotřebí také dodat, že nová vyhláška se bude vztahovat jen na bytové domy a případně polyfunkční domy, již nikoliv na nebytové objekty. Změny v rozúčtování nákladů na teplo bude tedy možno nejdříve uplatnit až od 1. 1. 2016 (podle doporučení výboru sněmovny pro veřejnou správu ohledně účinnosti novely zákona č. 67/2013 Sb.).

Zdroj: Verlag Dashöfer