Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. k provedení zákona č.89/2012 Sb.

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím k provedení NOZ

Nařízení vlády upravuje na základě pověření § 1222 NOZ, :

a) způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce,

b) které části nemovité věci jsou společné, a

c) podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

Ke stažení zde