Nová zelená úsporám

Seznamte se s hlavními změnami programu Nová zelená úsporám pro rok 2015 a počítejte s novou kalkulačkou. Žádosti začne SFŽP ČR přijímat elektronicky od 15. května.

Cílem změn v programu Nová zelená úsporám je otevření programu širšímu okruhu zájemců. MŽP a SFŽP spouští výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony.

Od 1. dubna 2015 můžete použít kalkulačku upravenou podle nových podmínek programu.

Hlavní změny programu:

  • je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
  • je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
  • je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
  • méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
  • rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.

A dále?

Výše dotace u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 10 mil. Kč.

Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).

Kompletní podmínky najdou žadatelé od 1. dubna 2015 na stránkách programu, celou tiskovou zprávu k otevření programu zde.

Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. května do 31. října 2015 do 12h tamtéž.

Zdroj: Verlag Dashöfer