Nové právní předpisy pro rok 2012

Nové právní předpisy pro rok 2012 související s činností SVJ schválené a ve Sbírce zákonů vyhlášené novely týkající se oblasti správy a vlastnictví nemovitostí

  • Zákon č. 218/2011 Sb., novela zákona o soudních poplatcích, z.č. 549/1991 Sb., účinnost od 1. 9. 2011 (komplexní novela zákona) ;

  • zákon č. 132/2011 Sb., novela občanského zákoníku, z.č. 40/1964 Sb., účinnost od 1. 11. 2011 (nájem bytů), novela dále přináší zrušení části druhé zákona č. 102/1992 Sb., týkající se služebních bytů, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení;

  • Zákon č. 212/2011 Sb., novela zákona o dani z nemovitostí, z.č. 338/1992 Sb., účinnost od 1. 1. 2012 (dílčí novela zákona);

  • Zákon č. 254/2011 Sb., novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě, z.č. 229/1991 Sb., účinnost od 1. 7. 2012 (dílčí novela zákona);

  • Zákon č. 349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zvyšuje poplatek za návrh na vklad do KN), účinnosti od 1. 1. 2012;

  • Zákon č. 353/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1. 1. 2012;