Novela zákona o hospodaření energií

Dne 1. července 2015 nabývá účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., novelizující zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Předmětná novela mimo jiné ruší plošnou povinnost nechat zpracovat energetické štítky pro všechny stavby. Zůstává zachována povinnost předložit energetický štítek při prodeji nebo pronájmu budovy.

I v těchto případech však bude existovat výjimka, a to pro domy postavené před rokem 1947, u nichž nedošlo k žádné větší změně dokončené stavby: u nich by se po dohodě s druhou stranou nemusel energetický štítek předkládat ani při prodeji či pronájmu. Novela si tak klade za cíl ulehčit pronájem a prodej starších objektů, přičemž dosud musely mít energetický štítek veškeré pronajímané či prodávané nemovitosti, respektive stavby se na nich nacházející, bez ohledu na své stáří.

Novela dále upřesnila výjimku z plnění požadavků na energetickou náročnost pro stavby k rodinné rekreaci – provedla upřesnění, co je stavba pro rodinnou rekreaci (stavba užívaná jen část roku; méně než 1/4 celoroční spotřeby energie).

Velkým podnikatelům nastala nová povinnost zpracovávat každé 4 roky energetický audit. Zákon stanoví zároveň výjimky pro velké podniky, které mají zaveden systém hospodaření energií (ČSN 50001) a/nebo systém environmentálního řízení (ČSN 140001), jenž zahrnuje energetický audit.

Zdroj: nakladatelství Forum