Nový program MMR na demolice nevyužitých budov

Program bude obcím a městům pomáhat s řešením problému vylidněných a zdevastovaných budov. Žádosti je již možné podávat, připraveno je 300 milionů korun.

Tým ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové v posledních měsících usilovně pracoval na novém programu pro starosty obcí a měst. „Nechala jsem si vyhodnotit veškeré aspekty programu, aby byl efektivní a skutečně tak mohl pomoci obcím, které nemají dostatek finančních prostředků na demolice chátrajících objektů. Vnímám, že vylidněné a zdevastované domy představují v některých částech republiky skutečný problém, a proto nabízím řešení. Po odstranění objektu bude následovat celková revitalizace prostoru, na kterém může vzniknout park, sportovní zařízení či například školské zařízení. Cílem našeho programu je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu udržitelnému rozvoji obce,“uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu „Podpora revitalizace území“. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).

Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu.

Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok.

Žadatel musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území, který musí obsahovat harmonogram prací a aktivit následujících po realizaci dotované akce, ekonomickou rozvahu, podklady (analýzy a průzkumy), na jejichž základě je využití daného prostoru navrhováno. Žadatel se přijetím dotace zaváže, že navržený projekt do tří let od ukončení demolice uskuteční.

Ukončení příjmu žádostí: 29. 4. 2016.

Žádosti lze podávat zde: https://www3.mmr.cz/zad/default.aspx#/    

Více informací naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2016

Zdroj: MMR