Nový výbor SVJ – změna v obchodním rejstříku

Členství jednotlivých členů výboru resp. jejich funkce ve výboru zanikají uplynutím doby, tedy skončením jejich funkčního období, které je ze zákona maximálně pětileté, stanovy je ovšem mohou určit odlišně.

I když složení výboru po nové volbě zůstane stejné včetně rozdělení funkcí, je třeba podat návrh na výmaz starého výboru a zápis nového výboru společenství. Může se to zdát zbytečné, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o nové funkční období, které musí být v rejstříku zaznamenáno. Jelikož se jedná o návrh na zápis změn, je nutné návrh doplnit o přílohy dokládající zapisované skutečnosti tj. zápis ze schůze shromáždění, kde byl nový výbor zvolen; zápis ze schůze výboru, kde byli zvoleni předseda a místopředseda výboru; podpisové vzory členů výboru.

V této souvislosti je vhodné dodat, že v současnosti jsou společenství vlastníků jednotek od soudních poplatků v rejstříkových věcech zcela osvobozena, zápis změn tedy nepodléhá soudnímu poplatku.

Správa nemovitostí Praha 9 zde

Správa nemovitostí Praha 5zde

Správa nemovitostí  Milovice – zde