Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve Sbírce zákonů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabude 1. října 2016.

Jde o zcela novou moderní normu, která dává zejména starostům a menším zadavatelům širší možnosti, ale také více odpovědnosti. Ministerstvu pro místní rozvoj se zákon podařilo prosadit po roce a půl intenzivních legislativních prací.

Úspěšně jsme dokončili jeden z nejdůležitějších zákonů této vlády. Česká republika tak dostává moderní a flexibilní právní normu pro veřejné zakázky. Určitě nečekáme, že se prostředí veřejných zakázek bude kultivovat ze dne na den, ale nový zákon dává právě pro zlepšení prostředí veřejných zakázek velký prostor,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně patří zejména:

  • nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže),
  • možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení,
  • flexibilita podlimitního režimu,
  • odstranění zbytečné administrativy,
  • posílení odpovědnosti zadavatele,
  • regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu,
  • podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů,
  • zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací),
  • zjednodušení formulářů pro uveřejňování ,
  • zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS.

Plné znění zákona Zákon č. 134/2016 Sb. zde.

Zdroj: MMR