Od 1.1.2012 výměna vodoměrů SV a TV po 5 letech

S účinností od 01. 01. 2012 byla schválena Vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů (v souladu s § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1). Po 01. 01. 2012 se sjednocuje platnost ověření vodoměrů na studenou a teplou vodu. Sjednocení doby platnosti ověření bude v praxi znamenat velkou finanční a časovou úsporu.