Odměna předsedy SVJ

Mezi vlastníky panuje obecně zažitá představa, že by funkci předsedy SVJ měl vykonávat zvolený člen SVJ a nejlépe zdarma.

 

Funkce statutárního orgánu SVJ však zahrnuje spoustu povinností a mnohdy zabere i značný časový fond. Aby funkce předsedy SVJ mohla být vykonávána řádně, zodpovědně a hospodárně, musí zvolený předseda disponovat znalostmi z oboru práva, účetnictví, ekonomiky a samozřejmě i z technické oblasti.

 

Činnosti spojené s výkonem funkce rostou úměrně s počtem bytových/nebytových jednotek v daném domě. V případě větších domů je tak pro předsedu zvoleného z řad členů SVJ většinou neúnosné spojit výkon funkce a své zaměstnání, a tak se záležitostem SVJ může věnovat až po své pracovní době na úkor svého volného času.  Proto je vhodné na shromáždění SVJ přijmout takové usnesení, které upraví odměňování orgánů SVJ.

Odměňování statutárního orgánu se liší a to od 1.000Kč/měsíc až do 25.000Kč/měsíc, vždy záleží na činnosti, který volený člen SVJ vykonává.  K tomu je samozřejmě nutné počítat mzdové náklady a odvody institucím (zdravotní a sociální pojištění, daně)

 

Často se tak stává, že o výkon funkce předsedy SVJ, potažmo dalších členů výboru, není mezi členy SVJ zájem. V tomto případě se tak jeví využití služeb externího profesionálního předsedy SVJ jako ideální řešení. V případě odměny profesionální předsedy společenství vlastníků se funkce fakturována, tudíž nejsou další náklady.

 

Nově také vznikla všem společenstvím vlastníků povinnost využívat datové schránky. I tuto zodpovědnost můžeme v rámci našich nabízených služeb převzít za Vás.

 

V případě zájmu nám zašlete svoji poptávku přes email sprava@contextconsult.cz.