Operační program životní prostředí odstartoval

Od 14. srpna lze podávat plné žádosti o podporu na realizaci projektů v rámci šestnácti výzev vyhlášených v červnu letošního roku.

V prvních výzvách nového Operačního programu Životní prostředí jsou přijímány žádosti o dotaci na projekty zaměřené na zlepšení kvality vody, ovzduší, zpracování odpadu a ochranu přírody. Štědrá podpora bude směřovat i na podporu projektů na udržení vody v krajině, které jsou klíčové pro překlenutí zvláště suchých období, které ČR aktuálně zažívá.

Více informací, mimo jiné i o tom, jakým způsobem žádost podat, najdete zde.

Zdroj: portalobydleni.cz