Platnost bytových vodoměrů

Bytové vodoměry, jejichž údaje jsou využívány pro rozúčtování nákladů za spotřebovanou vodu na jednotlivé byty jsou stanovenými měřidly a podléhající státní metrologické kontrole. U vodoměrů ověřených do 31.12.2011 činí doba platnosti ověření vodoměrů na studenou vodu 6 roků a vodoměrů na teplou vodu 4 roky.

Na vodoměry ověřené po 31.12.2011 platí změna vyhlášky 345/2002 Sb. platná od 1.1.2012. Tato změna znamená, že platnost ověření bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu (ověřených po tomto datu) činí 5 roků. Doba platnosti ověření vodoměrů, ověřených před tímto datem, se však do doby nejbližšího následného ověření nemění.