Počítá vaše SVJ úroky z prodlení? Zákonný úrok z prodlení se od 1.1. 2022 se navyšuje

Dne 23.12.2021 Bankovní rada České národní banky (ČNB) skokově zvýšila dvoutýdenní (2T) repo sazbu na 3,75 %, dále zvýšila lombardní sazbu na 4,75 % a diskontní sazbu na 2,75 %.

Změna repo sazby má praktický dopad zejména na výši zákonného úroku z prodlení, který se stanovuje podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, a to po celou dobu prodlení. Zákonná výše úroku z prodlení, se použije tam, kde není výše úroku z prodlení sjednána ve smluvní výši.

Zákonný úrok z prodlení při prodlení od 1.1.2022 činí 11,75 % p.a.

Začátek prodlení Výše úroku z prodlení (za celou dobu prodlení)
od 1.1.2022 11,75%
1.7.2021 až 31.12.2021 8,50%
1.7.2020 až 30.6.2021 8,25%

Neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte nás na nezávaznou nabídku sprava@contextconsult.cz