POSÍLENÍ MOŽNOSTI VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ OSOBÁM ODPOVĚDNÝM ZA SPRÁVU DOMU A POZEMKU

Dne 1.12.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 291/2017 Sb., kterým dochází ke změně občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona ve prospěch práv vlastníků v bytových domech, resp. společenství vlastníků, proti těm vlastníkům jednotek, kteří na úkor ostatních řádně platících vlastníků jednotek nehradí poplatky spojené se správou domu a pozemku, jako jsou např. úklid, odvoz odpadu, vytápění společných prostor, osvětlení společných prostor, příspěvky do fondu oprav atd.

Cílem novely je posílení možnosti společenství vlastníků jednotek dosáhnout alespoň částečného uspokojení svých pohledávek vůči členovi společenství vlastníků jednotek, a to přednostně před věřiteli, jejichž pohledávky jsou zajištěné zástavními právy váznoucími na jednotce.
Nově ukládá soudu (exekutorovi) povinnost upozornit na konání dražby v dražební vyhlášce a tu zveřejnit ve veřejném rejstříku. Ani dle této novely bohužel nezasílá soud dražební vyhlášku přímo společenství vlastníků jednotek.

Dle změny insolvenčního zákona má SVJ právo na přednostní uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení před všemi zástavními věřiteli až do výše 10% výtěžku z prodeje jednotky. Ani zde se neměmí to, že SVJ jako věřitel není nikým vyrozuměno o úpadku vlastníka jednotky, který je jeho členem.
SVJ by tedy mělo nadále sledovat jednotky v katastru nemovitostí, ve kterém se dražební vyhláška zveřejní, a také insolvenční rejstřík pro zjištění úpadku vlastníka jednotky. Vymahatelnost pohledávek je poté již o mnoho přístupnější, než tomu bylo dřív.

Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na 100sprava@contextconsult.cz