Povinnost zveřejnit PENB i pro státní byty

Od 1.7. platí pro realitní kanceláře povinnost zveřejnit energetickou náročnost budovy. Tato povinnost platí i pro státní byty, které jsou nabízeny k pronájmu, neboť stát ani obce z této povinnosti nejsou vyjmuty. Kvalifikační třída ukazatele energetické náročnosti musí být uváděna v informačních a reklamních materiálech.

Vyjmuty jsou pouze kulturní památky nebo budovy, které sice kulturní památkou nejsou, ale nacházejí se v památkové rezervaci. Průkaz se neopatřuje také při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Zdroj: Verlag Dashöfer