Pronájem parkovacího stání

Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku (§ 1195 NOZ). Pronájem pozemku ve vlastnictví SVJ třetí osobě by byl v rozporu s uvedenou podmínkou. Jinak obecně platí, že příjmy plynoucí z nakládání s majetkem SVJ jsou příjmem SVJ (§ 16 odst. 1 písm. g) nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Nájemné z pozemku je tedy zdanitelným příjmem SVJ.

Jinak by tomu bylo v případě, kdy by pozemek byl ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Spoluvlastníci mohou pozemek komukoliv pronajmout. Nájemné bude jejich zdanitelným příjmem (§ 9 ZDP).

Zdroj: Verlag Dashöfer