Průkaz energetické náročnosti budov

O povinnosti zpracovávat energetické průkazy náročnosti budov (dále jen PENB) bylo již napsáno mnoho. Povinnost zpracování pro bytová družstva a SVJ je nyní i v případě, aniž by se dům prodával, pronajímal, čí rekonstruoval.

Kdo má od 1.1.2015 roku splnit povinnost?

Ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií se povinnost týká bytových družstev a společenství vlastníků jednotek na území České Republiky. Maximální výše pokuty za nedodržení této povinnosti je 200 000 Kč.

Povinnost se řídí tzv. energeticky vztažnou plochou. Zjednodušeně se dá tato plocha vyjádřit, jako zastavěná plocha nemovitosti krát počet vytápěných podlaží.

 

• Povinnost do 1. 1. 2015 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov nad 1 500 m2 energeticky vztažné plochy

• Povinnost do 1. 1. 2016 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov nad 1 000 m2 energeticky vztažné plochy

• Povinnost do 1. 1. 2019 se týká všech bytových, administrativních a komerčních budov pod 1 000 m2 energeticky vztažné plochy

 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na 100sprava@contextconsult.cz

Pobočky:

Správa nemovitostí Praha 9   zde

Správa nemovitostí Praha 5   zde

Správa nemovitostí  Milovice  zde