Průměrná úroková sazba za rok 2014 a výše státní podpory

Průměrná úroková sazba za rok 2014 a výše státní podpory hypotečního úvěrování platné pro období od 1.2.2015 do 31.1.2016

Na základě Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 33/2004 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejňuje průměrnou sazbu úroku za předchozí rok, vypočtenou dle ustanovení §6 odst. 2 nařízení vlády č. 249/2002 Sb., resp. dle ustanovení §1 odst. 3 vládního nařízení č. 33/2004 Sb.

Za rok 2014 průměrná úroková sazba činí 3,34 %, resp 3,30 %.

Z uvedeného vyplývá, že pro všechny žadatele, kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru po 31. lednu 2015, bude státní podpora nulová.

Snížení podpory na nulovou hodnotu bude dále provedeno rovněž u stávajících příjemců podpory, u kterých po 31. lednu 2015 podle smlouvy o hypotečním úvěru dojde ke změně běžné úrokové sazby banky.

Zdroj: MMR