První říjnové pondělí – den nájemního bydlení

Svět si každoročně první říjnové pondělí připomíná významný den – Mezinárodní den nájemníků.

V městských aglomeracích žije v nájemních bytech často více než polovina obyvatel, protože nájemní bydlení má jednu nespornou výhodu: zajišťuje pracovní mobilitu a je rozhodují formou pro zabezpečení práva na dostupné přiměřené bydlení tak, jak to garantují mezinárodní úmluvy. Žel, v České republice bylo v 90. letech minulého století propagováno zejména vlastnické bydlení a teprve po roce 2012 vláda v koncepci státní bytové politiky zdůraznila potřebu rehabilitace nájemního bydlení včetně nezbytných ekonomických nástrojů.

Nájemní bydlení bude také základem řešení sektoru sociálního bydlení v připravované koncepci pro ohrožené skupiny obyvatel v ČR.

Sdružení nájemníků ČR dlouhodobě zajišťuje poradenství a osvětu v oblasti nájemního bydlení za významné podpory resortního ministerstva – ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR