Revidovaná koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. července 2016 schválila svým usnesením Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovanou).

Koncepce respektuje základní východiska i hlavní principy a strategické cíle bytové politiky, formulované v předchozí Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, jedná se zejména o vize dostupnost, stabilita a kvalita bydlení.

Zatímco analytická část Koncepce bydlení ČR do roku 2020 vycházela především z dat Sčítání lidu, domů a bytů roku 2001 (SLDB 2001), revidovaná koncepce bydlení shrnuje statistické údaje ze SLDB 2011, soustřeďuje se zejména na vývoj od roku 2011, reflektuje aktuální vývoj legislativního, ekonomického rámce a situace na trhu s byty a identifikuje přetrvávající a nově vznikající hlavní problémy v oblasti bydlení. Z těchto souhrnů následně vychází část návrhová. Základem je potvrzení platnosti vize a její rozpracování do konkrétních cílů, priorit až po jednotlivé úkoly pro státní orgány či státní organizace.

Hlavními principy bytové politiky jsou: ekonomická přiměřenost, tzn. respektování elementárních ekonomických principů, udržitelnost veřejných i soukromých financí a především odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení.

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) byla připravena v souladu s usnesením vlády a v součinnosti jednotlivých resortů, zástupců krajů a obcí, nevládních neziskových organizací a odborných expertů.

Celý text Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (revidovaný) najdete zde.

Zdroj: Verlag Dashöfer