SFRB od 1. dubna přijímá žádosti k programu Výstavby

Počínaje dnem 1. dubna 2016 začne SFRB přijímat žádosti do novelizovaného Programu Výstavby. Pro zájemce o tuto formu podpory jsou aktualizovány potřebné dokumenty a metodické pokyny.