Spotřeba elektřiny a plynu v ČR v roce 2014

Hrazená spotřeba dosáhla výše 56,7 mil. MWh za elektřinu a 77,0 mil. MWh za plyn.

Ve Sbírce zákonů ČR bylo zveřejněno sdělení Energetického regulačního úřadu č. 149/2015 Sb., o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014.

Vydáno dne: 23. 6. 2015

1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2014, činilo 56 749 058,16 MWh.

2. Celkové množství plynu, za které účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2014, činilo 77 038 314,879 MWh.

Zdroj: Fulsoft, Verlag Dashöfer