Startuje kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze.

Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy

 • na zateplení,
 • výměnu oken a dveří,
 • na výměnu kotle na tuhá paliva,
 • instalaci solárního systému,
 • rekuperaci,
 • vypracování projektu a technický dozor.

Příjem žádostí v kontinuální výzvě od 15. března a potrvá až do konce roku 2021.

Nově výzva pro pražské bytové domy nabídne vyšší maximální podporu, která stoupne z 20 na 30 % způsobilých výdajů. Výše podpory z NZÚ je tak srovnaná s programem MMR (IROP), který od konce loňského roku nabízí dotační podporu na energetické úspory pro bytové domy mimo Prahu.

Kdo může žádosti podávat:

 • společenství vlastníků (bytových) jednotek,
 • bytová družstva,
 • fyzické a právnické osoby včetně městských částí.

Zažádat o dotaci můžou před realizací podporovaných opatření, v průběhu i po dokončení realizace. Za způsobilá budou považována opatření provedená 2 roky zpětně od data podání žádosti, přičemž spodní limit je 1. 1. 2015. Pro letošek budou tedy způsobilé výdaje omezeny tímto pevným datem.

Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty jsou propláceny do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, Státní fond životního prostředí ČR garantuje proplacení do šesti týdnů od doložení realizace. „Aktuálně vyhlášená výzva opět o něco více přibližuje program Nová zelená úsporám úspěšným a efektivním programům podobného zaměření, jaké fungují například v Německu. Naším cílem a záměrem je, aby lidé mohli pohodlně a průběžně čerpat dotace na renovace, které jim v budoucnu ušetří desítky tisíc korun na úsporách za energie a zároveň tak přispějí i k šetření primárních zdrojů energie,“ poznamenává ministr Brabec.

Veškeré informace k této výzvě, včetně všech dokumentů, najdete: na webových stránkách SFŽP ČR.

Kontinuální výzva v kostce

 • Pouze pro bytové domy na území hl. m. Prahy.
 • Program koordinován s IROP – zvýšení max. míry podpory až na 30 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.
 • Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.
 • Obnovitelné zdroje lze nově podpořit i samostatně bez přímé vazby na realizaci zateplení.
 • Nově je možné získat příspěvek na fotovoltaické systémy, plynová tepelná čerpadla a zdroje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
 • Dotaci lze využít na zajištění energetického hodnocení, projektové dokumentace a odborného technického dozoru.
 • Rychlá administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
 • Méně papírování – méně povinných dokladů a ověřených kopií.
 • Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 15. března 2016 od 10 hodin do 31. 12. 2021.
 • Kompletní podmínky najdou žadatelé od 15. února 2016 na stránkách Programu (http://www.novazelenausporam.cz).

Na co lze získat dotaci

Oblast podpory A – snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • zateplení obálky bytového domu,
 • výměna výplní stavebních otvorů (oken a dveří).

Oblast podpory C – efektivní využití zdrojů energie

 • výměna starých nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva za moderní úsporné zdroje:

  · zdroje na spalování biomasy se samočinnou dodávkou paliva,

  · elektrická tepelná čerpadla (vzduch-voda, voda-voda, země-voda),

  · plynová tepelná čerpadla,

  · plynové kondenzační kotle,

  · malé kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

 • náhrada starých nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva za připojení k soustavě zásobování teplem (SZT),
 • výměna starých elektrických zdrojů tepla za elektrická tepelná čerpadla,
 • výměna starých plynových zdrojů tepla na vytápění za plynová tepelná čerpadla či malé kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla instalace solárních termických systémů,
 • instalace fotovoltaických systémů,
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace),
 • projektová příprava (energetické hodnocení a projektová dokumentace),
 • odborný technický dozor.

Zdroj: MŽP, portalobydleni.cz