Vlastníci nemají zájem o členství ve výboru SVJ

Vždy byl problém získat někoho z řad vlastníků pro výkon funkce člena statutárního orgánu, tato situace se od 1. 1. 2014 ještě více zhoršila. A není divu, že málokdo z vlastníků má zájem být členem voleného orgánu.

Na druhou stranu zvýšené nároky na členy statutárního orgánu budou tyto členy nutit k tomu, aby se skutečně odpovědně a vážně zabývali správou domu.

Více informací vč. možného řešení tohoto problému naleznete zde.