Volba náhradníka do výboru SVJ / kooptace

Volba náhradníka do výboru SVJ / kooptace

Rezignoval člen výboru, musí být svoláno shromáždění vlastníků?

Členové výboru SVJ mohou kooptovat člena popř. pokud mají zvoleného náhradníka, pokud to nezakazují stanovy, přičemž o takovém kroku můžou členové výboru rozhodnout jenom za situace, kdy jejich počet neklesl pod polovinu. I pro kooptovaného člena výboru platí, že musí splňovat podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti a musí rovněž souhlasit se svým zápisem do rejstříku společenství vlastníků.

Kooptace členů představuje pouze dočasné řešení, které je omezeno nejbližším možným zasedáním shromáždění vlastníků, které rozhodne v řádné volbě statutárního orgánu.

Pokud výše uvedené varianty nejsou uvedeny ve stanovách SVJ je tedy nutné svolat shromáždění SVJ, na kterém může dojít k volbě nových členů výboru.

V případě, že ani jeden postup nebude úspěšný či možný, soud jmenuje SVJ i bez návrhu opatrovníka, jakmile se o takové situaci dozví.

Doporučujeme tedy tuto alternativu mít ve stanovách uvedenu, tak aby byl zabezpečen řádný chod SVJ.

 

Nenašli jste co jste hledali? Pošlete nám Váš dotaz na 100sprava@contextconsult.cz