Vzdělávejte se zdarma v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových domů

Stáří bytového fondu překračuje v České republice podle statistik ČSÚ 50 let a řada konstrukčních prvků a částí je tak za hranicí životnosti.

Více než polovina budov nesplňuje hygienické standardy, či dokonce ohrožuje zdraví a život obyvatel. Podle Asociace výrobců minerální izolace každý druhý dům v Česku nevyhovuje nynějším nároků na bydlení z hlediska hygieny a bezpečnosti či technických norem.

Domácnostem komplikuje život hlavně vysoká vlhkost a s ní související plísně, hluk a riziko požáru či otravy oxidem uhelnatým. Příčinou těchto rizik jsou především nefunkční opláštění budov, nevyhovující cirkulace vzduchu a vytápaní, nekvalitní izolace a zateplení budov vč. starých střešních oken, ale také staré rozvody elektřiny a staré plynové spotřebiče.

Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Seminář je určen všem, kteří mají zájem bydlet ekonomicky, ekologicky, bezpečně a moderně. Mezi účastníky bývají však zejména zástupci společenství vlastníků, bytových družstev, správcovských organizací a státní správy.

„Semináře Jak to dělají jinde realizuje zapsaný spolek Pro náš dům více než čtrnáct let. Za tuto dobu jsme prokazatelně napomohli tisícům domů k jejich obnově a ke zvýšení kvality. Výsledkem naší práce je zejména úspora finančních prostředků modernizovaných domů díky výraznému snížení energetické náročnosti související s vytápěním a výrobou TUV,“ říká předseda spolku Ing. Petr Němec.

Pro nás dům, z. s., se soustavně věnuje osvětě v oblasti zvyšování kvality bydlení související s řešením problémů izolací a zateplování, rozvodů a uplatňování nejmodernějších technologií v oblasti bezpečnosti a nestandardních zdrojů energií.

Hlavní tematické okruhy sympozií:

  • vhodné zateplovací a izolační systémy pro bytové domy,
  • výtahové a zabezpečovací systémy,
  • financování a dotační tituly,
  • úspora energií (např. pomocí termovizního snímkování),
  • obnova bytových rozvodů (TZB),
  • vytápění a zdrojů tepla,
  • s chráněnými živočichy pod jednou střechou,
  • komunikace v domě,
  • a mnoho dalších.

Zdroj: pronasdum.cz