Vztahy k pozemkům po přijetí nového občanského zákoníku

Po přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”), nastaly v úpravě bytového spoluvlastnictví zásadní změny. Jedná se především o změnu ve vymezení jeho předmětu. Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictvím nemovité věci (pozemku), jehož součástí je dům rozdělený na jednotky.